Selvbetjening og tidsbestilling

Nedrivning af beboelsesbygning på P. Malmkjærs Vej 13B i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på P.Malmkjærs Vej 13B, 8600 Silkeborg. Bygningen er udpeget i kommuneplanen som en bevaringsværdig bygning.

Ansøgningen
Ansøgningen er bl.a. begrundet med, at grunden er blevet udstykket ifm. opførelsen af et nyt hus foran. Ny bebyggelse på den tilbageværende grund skal derfor rykkes tilbage på grunden.

Bevaringsværdi
Beboelseshuset er udpeget som en bevaringsværdig bygning i Silkeborg Kommuneplan 2017-2028 og derfor omfattet af reglerne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Bygningens bevaringsværdi er i 1999 vurderet til at ”7” efter det såkaldte SAVE-system. Dette betegnes som en lav bevaringsværdi.

Hovedårsagen til udpegningen som bevaringsværdig bygning, er, at der er tale om en beboelsesejendom fra 1917.

Inden vi træffer afgørelse om evt. nedrivning, har du mulighed for at komme med kommentarer til den ansøgte nedrivning. Bemærkninger kan afgives via ”Indsend svar-knappen” herunder, eller alternativt ved at skrive til ”byg@silkeborg.dk” eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Vi skal have dine eventuelle bemærkninger senest d. 07-08-2019.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere kan du kontakte Civilingeniør Kim Sund Ingerslev på 8970 1414 eller på e-mail: byg@silkeborg.dk

Særskilt orientering om nedrivningsansøgningen er sendt til nedenstående:
  • Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
  • Silkeborg Museum
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Sags nr.: EJD-2019-02738

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.