Selvbetjening og tidsbestilling

Høring af Planstrategi 2040

Planstrategi 2040 er Silkeborg Kommunes overordnede strategi for den fysiske udvikling frem til 2040. Strategien er i høring fra 3. januar til 28. februar 2019.

Planstrategi 2040 blev godkendt af Silkeborg Byråd 17. december 2018. Byrådet har sendt strategien i høring i perioden 3. januar til 28. februar 2019.

Det er derfor muligt at komme med idéer, forslag og kommentarer til den fremlagte Planstrategi 2040 i perioden. Planstrategien fungerer som for-debat til den kommende kommuneplanproces, som igangsættes efter endelig behandling af Planstrategi 2040 i foråret 2019.

Høringssvar skal være Silkeborg Kommune i hænde senest 28. februar 2019. Høringssvar sendes til: teknisk@silkeborg.dk

Indkomne høringssvar vil blive behandlet af byrådet i foråret 2019, når Planstrategi 2040 behandles endeligt.

Læs mere om planstrategien her

Nr. 2
Høringsvar vedr. Høring af Planstrategi 2040
Foreslå at Silkeborg Kommune udvider samarbejdspartnerkredsen med repræsentanter for handicappede, den almennyttige boligsektor og minimum en person bosat i eller syd for Them.
Indsendt af: Vagn Larsen
Dato:
Nr. 7
Høringsvar vedr. Høring af Planstrategi 2040
‘Planstrategi 2040 er Silkeborg Kommunes overordnede strategi for den fysiske udvikling frem til 2040. Her beskriver vi byrådets visioner og prioriteringer til den kommende kommuneplan og fastlægger dermed den overordnede kurs’ (s. 61).

Det er en flot planstrategi.
Fokus er bl.a. på det gode hverdagsliv - ‘Vores mange byer og lokalsamfund har, hvad der skal til for at få en god hverdag’. Vi vil fortsat fremhæve vigtigheden af et varieret tilbud i kommunen og bakker fuldstændig op om pejlemærke 2 ‘Vækst og udvikling i hele kommunen’: ‘For at sikre attraktivitet skal der fortsat arbejdes med varierede bo-, natur-, fritids-, og kulturtilbud.

Her i Vinderslev vil vi gerne være en del af Danmarks Outdoor Hovedstad - og vi håber selvfølgelig, at den politiske vision også understøtter lokale initiativer i de mindre lokalsamfund. Vi har idéerne - og håber, at kommunen vil være med til at realisere dem.

Planstrategien taler ind i områder i vækst og ind i udviklingen af især midtbyen og til dels omegnsbyerne. Der er åbenbart ingen politiske ambitioner med alle de mindre lokalsamfund, som også er en del af Silkeborg Kommune - og derved en samlet planstrategi for hele kommunen. Her er der måske en langt større forventning om eller et større behov for, at lokale frivillige tager initiativet - for ellers sker der, da absolut intet. Her i Vinderslev er vi dog optimister for som der står på side 21: ‘Samtidig vil vi som kommune være aktiv i udviklingen i de byer, der har skole’ - det samarbejde glæder vi os til at blive inviteret ind i - også selvom vi ikke er en af de navngivne omegnsbyer.

Lokalt initiativ og engagement er bestemt vigtige elementer for at skabe muligheder og rammer for, at det gode hverdagsliv kan leves mange steder og på mange måder. En velfungerende infrastruktur er også vigtig i Vinderslev og omegn - uanset om det er elever der cykler til og fra skole, unge mennesker, der skal til ungdomsuddannelser eller deres forældre som kører på arbejde.
Indsendt af: Vinderslev og Omegns Lokalråd
Dato:
Nr. 8
Høringsvar vedr. Høring af Planstrategi 2040
Som led i Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040 skal jeg på vegne af FDF Møgelø forslå, at kommunens fysiske udvikling kommer til indbefatte en spildevandsplan, der inkluderer bortskaffelse af spildevand fra Danmarks største ferskvandsø: Møgelø midt i Julsø og i Silkeborg Kommunes østlige ende.
FDF i Silkeborg har i mere end 100 år drevet både sommerlejr og hytte for børn og unge på Møgelø og er nu udfordret af at løse en teknisk kompliceret bortledning af spildevand fra den naturperle og det friluftscenter, Møgelø er.
Indsendt af: Carsten Kristiansen
Dato:
Nr. 9
Høringsvar vedr. Høring af Planstrategi 2040
Planstrategi 2040 indeholder mange spændende visioner for Silkeborg kommune., ikke mindst for selve byen Silkeborg.
Det er forståeligt nok. Men det bør huskes, at Silkeborg Kommune er andet og mere end selve byen.
Rent geografisk er der langt fra den sydlige del af kommunen til den nordlige. For mange borgere er der langt, både fysisk og psykisk til Silkeborg by, hvor alt efterhånden er koncentreret ( centralisering).
For at råde bod på det bør man i strategiplanen lægge stor vægt på den kollektive trafik. Det bør være muligt at komme på kryds og tværs af kommunen uden at skulle være afhængig af privatbilismen og til en rimelig pris. Altså : sats på den kollektive trafik.
Strategiplan 2040 bør tale omegnen op. Eksempelvis bør naturskønne områder som Alling, Tange og Hinge Sø fremhæves i lighed med Silkeborgsøerne, Vrads Sande og Gjern Bakker..
Kjellerup har meget at byde på. Dejlig natur, gode børneinstitutioner, mulighed for fritidsaktiviteter, gode forretninger m.m. Men for at blive ved med at være attraktiv er et nødvendigt at kunne tilbyde flere boliger, leje- såvel som ejerboliger til hele familien, børn , unge og gamle. Nye beboelsesområder bør indtænkes i planstrategi 2040. I følge prognoserne vil Kjellerup vokse med ca. 2000 nye borgere i løbet af de næste 10 år.
Silkeborg " markedsfører " sig som outdoor hovedstad. Det begreb gælder vel hele kommunen.. Derfor er det påtrængende nødvendigt, at cykelstier er med i planerne for fremtiden. Det giver ikke mening at være outdoor, hvis forældre af sikkerhedsmæssige grunde vælger at køre deres børn i bil til skole og andre institutioner. Kjellerup efterlyser gode cykelstier, så elever i alle aldre trygt kan færdes til og fra skole, fritidsarrangementer m.m.
I Kjellerup er der mange gode tilbud vedr. fritidsaktiviteter. Til disse tilbud er det et stort ønske at få fuldendt jernbanestien ffra Hinge til Kjellerup.
Indsendt af: Kjellerup Lokalråd
Dato:
Nr. 10
Høringsvar vedr. Høring af Planstrategi 2040
Silkeborg kommunes planstrategi 2040 bør indeholde et afsnit om livet i kommunens mindre bysamfund, landsbyer, mindre klynger samt dem der bor i det åbne land eller i skovens dyb.
I området som Skovlandets lokalråd dækker, området syd for Salten å og området fra Horsensvejen og Løndal i øst til Hjøllund, Cafeteriakroen, Godrum og fem km vest for Hovedvej 13 ligger Bryrup med skole, børnehave og plejehjem.
Bryrup er omtalt i planstrategien men den øvrige halvdel af befolkningen i Skovlandet er ikke omtalt. Dette fravær af landsbyer, mindre lokalsamfund og beboelse i det åbne land og skov i planstrategien giver ikke et retvisende billede af vores lokalsamfund.
Det er Skovlandets Lokalråds klare opfattelse at dette fravær også er gældende i rigtig mange af de andre lokalråds områder.
Det gør nærmest fraværet pinligt.
Med venlig hilsen Erik Markvad
Indsendt af: Erik Markvad Jørgensen
Dato: