Selvbetjening og tidsbestilling

Høring om opsætning af robaneanlægget i Silkeborg Langsø i 2019

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Silkeborg Kajakklub om at opsætte det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsø i perioden 1. juni til 1. september 2019. Der er tale om en udvidet periode på én måned i forhold til opsætning af anlægget i tidligere år (siden 2009). Klubben ønsker samtidig mulighed for at opsætte alle 9 baner i forbindelse med afholdelse af 2 stævner. Stævnerne finder sted fra 29. -30. juni 2019 (Silkeborg Regatta) og 30. august til 1. september 2019 (Danske Mesterskaber i Kano- og Kajakroning).

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 6. februar 2019 at fremsende forslag om opsætning af robaneanlægget i 4 ugers offentlig høring. Høringssvar skal sendes til vand@silkeborg.dk senest 7. marts 2019. 

Ved spørgsmål til sagen kan vandløbsteamet kontaktes på e-mail vand@silkeborg.dk eller tlf. nr.: 89 70 14 48.

Download materiale

Projektbeskrivelse for opsætning af robaneanlæg i Silkeborg Langsø (pdf)

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Høring om opsætning af robaneanlægget i Silkeborg Langsø i 2019
En god ide som bør tillades.
Indsendt af: Jon Fosse
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Høring om opsætning af robaneanlægget i Silkeborg Langsø i 2019
En god ide som bør tillades.
Indsendt af: Jon Fosse
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Høring om opsætning af robaneanlægget i Silkeborg Langsø i 2019
Det er lykkedes at få et dansk sprint mesterskab i kano og kajak til Silkeborg i sommeren 2019.

Desuden arbejdes der for det europæiske kano- og kajakforbunds godkendelse af afholdelse af Europæisk Mesterskab på Silkeborg Langsø.

Vi håber naturligvis på opbakning til både de store stævner og de generelle træningsmuligheder for de dygtige kajakroere i Danmarks Outdoor Hovedstad.
Indsendt af: Peter Nyegaard Jensen
Dato: