Selvbetjening og tidsbestilling

Arkiv: Revurdering af husdyrbruget på Stenrøgelvej 15, 8620 Kjellerup

Forannoncering Revurdering Stenrøgelvej 15

Silkeborg Kommune indleder hermed revurdering af en § 12 miljøgodkendt husdyrproduktion på Stenrøgelvej 15, 8620 Kjellerup. Opstart af revurdering er omfattet af krav om offentlig annoncering, jvf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 2.

Silkeborg Kommune er ansvarlig for udarbejdelsen af revurderingen. Husdyrbruget har en tilladelse til en produktion på 581 dyreenheder i svin. Revurderingen vil ikke medføre en udvidelse eller ændring af produktionen.

Revurderinger af miljøgodkendelser af husdyrbrug skal sikre at niveauet for miljøbeskyttelse gennem de stillede vilkår i miljøgodkendelsen fortsat er tilstrækkeligt. Miljøbelastningen fra husdyrproduktionen revurderes primært med det formål at ajourføre godkendelsen set i lyset af den teknologiske udvikling på området.
Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til det materiale, der ligger til grund for revurderingen, eller ønske om at få udkastet tilsendt, når dette foreligger, skal rettes skriftligt eller pr. mail til kommunen senest 2 uger efter denne annoncering, dvs. senest den 12. april 2019 via: Silkeborg Kommune, Miljø og Teknik, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller pr. mail landbrug@silkeborg.dk.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.