Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2011-2021: Boligområde i Sinding

Tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for arealerhvervelse til bassiner, adgangsveje samt tinglysning af ledninger på private arealer i Sinding.

Tillægget omhandler arealerhvervelse til udvidelse af eksisterende bassin, rettigheder til vejadgang og etablering af ledninger, samt etablering af regn- og spildevandsledninger i nyt boligområde.

Har du bemærkninger?

Forslag til tillæg 39 er i otte ugers offentlig høring frem til 20. august 2019. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser som kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere tillægget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Se forslag til tillæg 39 til spildevandsplanen (pdf)

Afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg 39 til Spildevandsplan, har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10.

En eventuel klage over afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 24. juli 2019.

Se afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering (pdf)

Tillæg 39 til Spildevandsplanen er i offentlig høring på Silkeborg Kommunes hjemmeside fra den 25. juni 2019 til den 20. august 2019.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2011-2021: Boligområde i Sinding
Det vil være rigtig fint hvis der i forbindelse med etablering af ledningsnet kunne gøres noget ved de oversvømmelser i et 30 kvaratmeter stort område som jeg oplever hvert år i 2 -3 måneder.
Med venlig hilsen
Bruno Pedersen
Indsendt af: BRUNO Pedersen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Forslag til tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2011-2021: Boligområde i Sinding
Det vil være rigtig fint hvis der i forbindelse med etablering af ledningsnet kunne gøres noget ved de oversvømmelser i et 30 kvaratmeter stort område som jeg oplever hvert år i 2 -3 måneder.
Med venlig hilsen
Bruno Pedersen
Indsendt af: BRUNO Pedersen
Dato: