Selvbetjening og tidsbestilling

Projekt for genopretning af kildevæld og Sillerup Bæk

Hermed fremlægges et projekt for vandløbsrestaurering af Sillerup Bæk nær Vrads i otte ugers offentlig høring. Bemærkninger til projektet skal indsendes senest 30. august 2019.

Silkeborg Kommune ønsker at genetablere Sillerup Bæk og flere afløb fra kildevæld ved et tidligere dambrug ved Sillerupvæld. Projektet fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring.

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Bente Sørensen på tlf. 8970 1518 eller mail bente.sorensen@silkeborg.dk.

Bemærkninger til projektet skal indsendes skriftligt ved at trykke på svarknappen herunder eller ved at sende en email til vand@silkeborg.dk eller natur@silkeborg.dk senest 30. august 2019.

Du finder projektbeskrivelsen herunder.

Download materiale:

Ansøgning og projektbeskrivelse for genopretning af Sillerup Bæk (pdf)

Kortbilag (pdf)

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.