Selvbetjening og tidsbestilling

Forslag til tillæg 41 til Spildevandsplan 2011-2021, Kloakering- og etablering af regnvandslaug i Lysbro Lysningen, Silkeborg

Tillæg nr. 41 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for kloakering af et nyt boligområde samt oprettelse af et privat regnvandslaug. Den private regnvandshåndtering består dels af faskiner under p-plads til nedsivning af tagvand samt regnbede til håndtering af regnvand fra p-pladser og veje.

Har du bemærkninger?
Forslag til tillæg er jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i otte ugers offentlig høring frem til den 12. august 2019. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser som kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere tillægget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Forslag til tillæg 41 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune (pdf)

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.