Selvbetjening og tidsbestilling

Høring af udkast til Udsatte-strategi for Silkeborg Kommune

Socialudvalget i Silkeborg Kommune har 4. juni 2019 godkendt udkast til Udsatte-strategi med henblik på offentlig høring til og med 27. juni 2019

Udsatte-strategi for Silkeborg Kommune

Socialudvalget i Silkeborg Kommune ønsker at styrke indsatsen for udsatte borgere i Silkeborg, og vende udviklingen, så flere oplever sig inkluderet. Alle borgere skal have muligheden for et godt liv.

Med Udsatte-strategien ønsker Socialudvalget at sætte en retning for det videre arbejde for at forebygge for at forebygge og mindske udsathed i Silkeborg Kommune.

Du kan se udkast til Udsatte-strategien her

Dine kommentarer

Hvis du har bemærkninger eller ændringsforslag til Udsatte-strategien, skal du benytte "indsend svar"-knappen nederst på denne side. Alternativt kan du skrive til Socialafdelingen@silkeborg.dk eller til Silkeborg Kommune, Socialafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Hvis "indsend svar" bruges vil svaret være synligt her på siden.

Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 27. juni 2019.    

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Socialafdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse m.v. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, f.eks. helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløbe, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil blive offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder:

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.