Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelle høringer

Her finder du aktuelle sager i høring. Klik ind på de aktuelle høringer og fortæl os, hvad du synes ved at indsende dit svar.

Nedrivning af beboelsesbygning på Fynsgade 31 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygningerne på Fynsgade 31, 8600 Silkeborg hvor af én, - beboelsesbygningen, er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 08.05.19

Landbrug: Forhøring af udvidelse af husdyrbruget på Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Tøndborgvej 53, hvor produktionsarealet ønskes udvidet til 4372 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 23.4.2019. I høring til og med 23.04.19

Gl Kongevej 18

Nedlæggelse af privat fællesvej over ejendommen Gl Kongevej 18, Grønbæk, Ans By I høring til og med 31.05.19

Mads Doss Vej nedlæggelse af offentlig sti

Nedlæggelse af del af den offentlige sti ved Mads Doss Vej, Thorning, Kjellerup I høring til og med 31.05.19

Forslag til Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Byråd har 25. marts 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. april 2019 til og med 6. maj 2019. I høring til og med 06.05.19

Overgårdsvænget omlægning af privat fællesvej

Omlægning af privat fællesvej Overgårdsvænget, 8600 Silkeborg, matr.nr.9q Linå By, Linå. I høring til og med 27.05.19

Revurdering af husdyrbruget på Stenrøgelvej 15, 8620 Kjellerup

Forannoncering Revurdering Stenrøgelvej 15 I høring til og med 12.04.19

Revurdering af husdyrbruget på Thorupgårdsvej 55, 8600 Silkeborg

Forannoncering Revurdering Thorupgårdsvej 55 I høring til og med 12.03.19

Forslag til Lokalplan 12-027 for et boligområde ved Øster Bordingvej og Brunbakkevej i Buskelund

Silkeborg Byråd har 25. marts 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger fra 01.04.2019 til og med 29.04.2019. I høring til og med 29.04.19

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 og Forslag til Lokalplan 13-020 for et boligområde ved "Eriksborg" i Gødvad

Silkeborg Byråd har 25. marts 2019 godkendt ovennævnte forslag til planer med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 1. april – 27. maj 2019. I høring til og med 27.05.19