Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelle høringer

Her finder du aktuelle sager i høring. Klik ind på de aktuelle høringer og fortæl os, hvad du synes ved at indsende dit svar.

Vandmiljø: Lukning af grøft ved Kærhusmosen ved Hjøllund

Silkeborg Kommune ønsker at genoprette en højmose kaldet Kærhusmosen, og i den forbindelse er det nødvendigt at lukke en eksisterende grøft for at hæve vandstanden i mosen. Et projekt for lukning af grøften fremlægges nu for offentligheden i fire ugers høring til og med 20. februar 2020. I høring til og med 20.02.20

Vandmiljø: Vandløbsrestaurering i Voel Bæk

Silkeborg Kommune og lodsejere ved Voel Bæk ønsker at udføre vandløbsrestaurering i Voel Bæk ved at genslynge en strækning og udlægge sten og grus deri. Et projektforslag fremlægges nu for offentligheden i otte ugers høring til og med 11. marts 2020. I høring til og med 11.03.20

Arendalsvej

Nedlæggelse af del af den offentlige vej Arendalsvej, samt nedklassificering af del af Arendalsvej, der opretholdes som privat fælles vej. I høring til og med 06.03.20

Forslag til Kommuneplantillæg 39 og til Lokalplan 10-022 for et boligområde i Silkeborg Midtby

Silkeborg Byråd har 16. december 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 20. december 2019 til og med 21. februar 2020. I høring til og med 21.02.20

Forslag til Lokalplan 23-013 for et boligområde ved Lergravsvej og Granmosevej i Kjellerup

Silkeborg Byråd har 16. december 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 5 uger i perioden 23.12.2019 til og med 27.01.2020. I høring til og med 27.01.20

Tillæg 42 til spildevandsplanen

Forslag til tillæg nr. 42 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune, er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for kloakering af et nyt boligområde, samt oprettelse af et privat regnvandslaug. I høring til og med 13.02.20

Fredensgade nedlæggelse af del af den offentlige vej

Nedlæggelse af del af den offentlige vej Fredensgade, Silkeborg I høring til og med 13.02.20

Forslag til Kommuneplantillæg 46 og Forslag til Lokalplan 10-032 for et centerområde ved Fredensgade/Christian 8.s Vej (Fredensgård) i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 25. november 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 3. december 2019 til og med 5. februar 2020. I høring til og med 05.02.20

Tillæg 36 til spildevandsplanen

Forslag til tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for etablering af kloakanlæg i Linå. Det drejer sig om arealerhvervelse til bassin samt rettigheder til vejadgang og etablering af ledninger. Anlægsarbejderne foretages i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin for at tage højde for den fremtidige udvikling af Linå og de forventede klimaforandringer. I høring til og med 27.01.20

Forslag til tillæg nr. 27 til Spildevandsplanen: Etablering af kloakanlæg i Funder og Hvinningdal

Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for arealerhvervelse til bassiner, ledninger og adgangsveje samt tinglysning af ledninger på private arealer.

Tillægget omhandler arealerhvervelse til udvidelse af eksisterende bassin, rettigheder til vejadgang og etablering af ledninger, samt etablering af regn- og spildevandsledninger i nyt boligområde.
I høring til og med 25.01.20