Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelle høringer

Her finder du aktuelle sager i høring. Klik ind på de aktuelle høringer og fortæl os, hvad du synes ved at indsende dit svar.

Landbrug: Høring af § 16a miljøgodkendelse på Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 11-09-2019 I høring til og med 01.01.01

Nedrivning af bygninger på Edv. Egebergs Vej 9, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af alle eksisterende bygninger på Edv. Egebergs Vej 9, 8600 Silkeborg. Beboelsesbygningen er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 09.09.19

Projekt for genopretning af kildevæld og Sillerup Bæk

Hermed fremlægges et projekt for vandløbsrestaurering af Sillerup Bæk nær Vrads i otte ugers offentlig høring. Bemærkninger til projektet skal indsendes senest 30. august 2019. I høring til og med 30.08.19

Forslag til tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2011-2021: Regnvandskloakering af Østre Søbad

Tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for etablering af regnvandsstik frem til skel ved Østre Søbad. I høring til og med 28.08.19

Forslag til tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2011-2021: Boligområde i Sinding

Tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for arealerhvervelse til bassiner, adgangsveje samt tinglysning af ledninger på private arealer i Sinding. I høring til og med 20.08.19

Forslag til tillæg 41 til Spildevandsplan 2011-2021, Kloakering- og etablering af regnvandslaug i Lysbro Lysningen, Silkeborg

Tillæg nr. 41 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for kloakering af et nyt boligområde samt oprettelse af et privat regnvandslaug. Den private regnvandshåndtering består dels af faskiner under p-plads til nedsivning af tagvand samt regnbede til håndtering af regnvand fra p-pladser og veje. I høring til og med 12.08.19

Høring af vandløbsregulering i Ålerenden ved Hampen Sø

Hermed fremlægges et projekt for vandløbsregulering af Ålerenden i 4 ugers offentlig høring. Bemærkninger til projektet skal indsendes til Ikast-Brande Kommune senest 10. juli 2019. I høring til og med 10.07.19

Nørhedevej

Omlægning af privat fællesvej over ejendommene Nørhedevej 44 og 46, Silkeborg I høring til og med 06.08.19

Høring af udkast til Udsatte-strategi for Silkeborg Kommune

Socialudvalget i Silkeborg Kommune har 4. juni 2019 godkendt udkast til Udsatte-strategi med henblik på offentlig høring til og med 27. juni 2019 I høring til og med 27.06.19

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et boligområde ved Funder Nørreskov

Silkeborg Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for et boligområde ved Funder Nørreskov i Funder i perioden 7. juni 2019 – 5. juli 2019. I høring til og med 05.07.19