Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelle høringer

Her finder du aktuelle sager i høring. Klik ind på de aktuelle høringer og fortæl os, hvad du synes ved at indsende dit svar.

Forslag til tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2011-2021: Boligområde i Sinding

Tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for arealerhvervelse til bassiner, adgangsveje samt tinglysning af ledninger på private arealer i Sinding. I høring til og med 20.08.19

Nedrivning Elkærvej 5, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygningerne på Elkærvej 5, 8600 Silkeborg. Èn af bygningerne (beboelsebygningen) er udpeget som bevaringsværdig. I høring til og med 16.07.19

Forslag til tillæg 41 til Spildevandsplan 2011-2021, Kloakering- og etablering af regnvandslaug i Lysbro Lysningen, Silkeborg

Tillæg nr. 41 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for kloakering af et nyt boligområde samt oprettelse af et privat regnvandslaug. Den private regnvandshåndtering består dels af faskiner under p-plads til nedsivning af tagvand samt regnbede til håndtering af regnvand fra p-pladser og veje. I høring til og med 12.08.19

Høring af vandløbsregulering i Ålerenden ved Hampen Sø

Hermed fremlægges et projekt for vandløbsregulering af Ålerenden i 4 ugers offentlig høring. Bemærkninger til projektet skal indsendes til Ikast-Brande Kommune senest 10. juli 2019. I høring til og med 10.07.19

Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By

Silkeborg Kommune ønsker at foretage en nærmere vurdering af markvejens rekreative betydning I høring til og med 09.07.19

Nørhedevej

Omlægning af privat fællesvej over ejendommene Nørhedevej 44 og 46, Silkeborg I høring til og med 06.08.19

Høring af udkast til Udsatte-strategi for Silkeborg Kommune

Socialudvalget i Silkeborg Kommune har 4. juni 2019 godkendt udkast til Udsatte-strategi med henblik på offentlig høring til og med 27. juni 2019 I høring til og med 27.06.19

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et boligområde ved Funder Nørreskov

Silkeborg Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for et boligområde ved Funder Nørreskov i Funder i perioden 7. juni 2019 – 5. juli 2019. I høring til og med 05.07.19

Forslag til bevarende Lokalplan 41-008 for sommerhusområdet "Vesterlund" ved Virklund

Silkeborg Byråd har 27. maj 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 29. maj til og med 26. juni. I høring til og med 26.06.19

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og Forslag til Lokalplan 13-011 for at boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Silkeborg Byråd har 27. maj 2019 godkendt ovennævnte planforslag med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 3. juni – 5. august 2019. I høring til og med 05.08.19