Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelle høringer

Her finder du aktuelle sager i høring. Klik ind på de aktuelle høringer og fortæl os, hvad du synes ved at indsende dit svar.

Vandmiljø: Etablering af ny ringvejsbro over Gudenåen

Silkeborg Kommune ønsker at udskifte Ringvejsbroen over Gudenåen i Silkeborg. Der søges derfor tilladelse efter vandløbsloven til nedrivning af den eksisterende ringvejsbro og til at bygge en ny bro. Projektet fremlægges nu for offentligheden i fire ugers høring til og med 20. februar 2020. I høring til og med 11.09.20

Landbrug: Ansøgning om tillæg til eksisterende § 12 miljøgodkendelse på Nedermarksvej 5, 8643 Ans By.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med tillægget til miljøgodkendelsen af Nedermarksvej 5, hvor der ønskes en udvidelse af dyreholdet på 499 DE. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er den 21.8.2020. I høring til og med 21.08.20

Landbrug: Høring af § 16a Miljøgodkendelse på Kjellerupvej 67a, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 24/08-2020 I høring til og med 24.08.20

Forslag til kommuneplantillæg 62 og forslag til lokalplan 34-006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget, Sorring

Silkeborg Byråd har 22. juni 2020 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 29. juni 2020 til og med 24. august 2020. I høring til og med 24.08.20

Forslag til kommuneplantillæg 45 og forslag til lokalplan 10-035 for et boligområde i Sydbyen i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 22. juni 2020 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 10 uger i perioden 26 juni til og med 10. september 2020. I høring til og med 10.09.20

Forslag til tillæg nr. 45 til Spildevandsplanen: Udtræden af kloakfællesskabet m.v. ved Herningvej 100

Tillæg nr. 45 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for kloakering af et nyt boligområde, udtræden af kloakfællesskabet for regnvand samt oprettelse af et privat regnvandslaug. I høring til og med 19.08.20

Forslag til tillæg nr. 48 til Spildevandsplanen: Nyt boligområde ved Kallund Mose

Tillæg nr. 48 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for arealerhvervelse til etablering af regnvandsbassin, pumpestation og tilhørende ledninger. I høring til og med 21.08.20