Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelle høringer

Her finder du aktuelle sager i høring. Klik ind på de aktuelle høringer og fortæl os, hvad du synes ved at indsende dit svar.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til bevarende lokalplan 10-034 for et villaområde ved Vestergade, "Silkeborg Midtby"

Silkeborg Byråd har 21. december 2020 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 7. januar 2021 til og med 4. marts 2021. I høring til og med 04.03.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Astrupvej 18, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Astrupvej 18. I høring til og med 02.02.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Etablering af 2 broer over afvandingsgrøft langs trækstien nord for Svostrup

Anlægsgruppen for trækstien ønsker tilladelse til 2 broer anlagt over en afvandingsgrøft som løber langs med trækstien lidt nord for Svostrup. Broerne er etablerede for at vandet fra grøften frit kan løbe ud i Gudenåen ved høj vandføring. Projektet fremlægges nu for offentligheden i fire ugers høring til og med 12. februar 2021. I høring til og med 12.02.21

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning og miljøvurdering for et renseanlæg på Allinggårdsvej 100, Grauballe

Silkeborg Kommune har 7. december 2020 besluttet at igangsætte planlægningen for et nyt centralt renseanlæg på Allinggårdsvej 100, Grauballe. Der laves miljøvurdering. Frem til den 4. februar 2021 har du mulighed for at komme med idéer og forslag til planlægningen og miljøvurdering af plan og projekt. I høring til og med 04.02.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til tillæg nr. 34 til Spildevandsplanen: Etablering af kloak

Tillæg nr. 34 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet, for at skabe det juridiske grundlag for etablering af kloakledninger, i forbindelse med byggemodninger i Sejs-Svejbæk. I høring til og med 11.02.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til tillæg nr. 43 til Spildevandsplanen: Puljetillæg for kloakering

Tillæg nr. 43 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet, for at skabe det juridiske grundlag for arealerhvervelse til bassiner, pumpestationer og adgangsveje, samt tinglysning af ledninger på private arealer. I høring til og med 05.02.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til kommuneplantillæg 51 og forslag til lokalplan 36-014 for butik og boliger ved Julsøvej i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Byråd har 23. november 2020 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 11. december 2020 til og med 12. februar 2021. I høring til og med 12.02.21