Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelle høringer

Her finder du aktuelle sager i høring. Klik ind på de aktuelle høringer og fortæl os, hvad du synes ved at indsende dit svar.

Forslag til Kommuneplantillæg 46 og Forslag til Lokalplan 10-032 for et centerområde ved Fredensgade/Christian 8.s Vej (Fredensgård) i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 25. november 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 3. december 2019 til og med 5. februar 2020. I høring til og med 05.02.20

Tillæg 36 til spildevandsplanen

Forslag til tillæg nr. 36 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for etablering af kloakanlæg i Linå. Det drejer sig om arealerhvervelse til bassin samt rettigheder til vejadgang og etablering af ledninger. Anlægsarbejderne foretages i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin for at tage højde for den fremtidige udvikling af Linå og de forventede klimaforandringer. I høring til og med 27.01.20

Forslag til tillæg nr. 27 til Spildevandsplanen: Etablering af kloakanlæg i Funder og Hvinningdal

Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for arealerhvervelse til bassiner, ledninger og adgangsveje samt tinglysning af ledninger på private arealer.

Tillægget omhandler arealerhvervelse til udvidelse af eksisterende bassin, rettigheder til vejadgang og etablering af ledninger, samt etablering af regn- og spildevandsledninger i nyt boligområde.
I høring til og med 25.01.20

Forslag til Kommuneplantillæg 41 og Lokalplan 24-003 for vindmøller og solceller ved Marsvinslund, Demstrup

Silkeborg Byråd har 25. november 2019 godkendt ovennævnte planforslag, miljøvurdering og udkast til VVM-tilladelse med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden 2. december til og med 3. februar 2020. I høring til og med 03.02.20

Vandmiljø: Vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk

Silkeborg Kommune ønsker at udføre vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk ved at fjerne spærringer, genslynge en strækning og udlægge grus og sten deri. Et projektforslag fremlægges nu for offentligheden i otte ugers høring til og med 22. januar 2020. I høring til og med 22.01.20

Landbrug: Høring af udkast til §16a miljøgodkendelse på svinebruget på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 21-12-2019. I høring til og med 21.12.19

Ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik

Høring om ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik "Sammen om sundhed og trivsel" I høring til og med 13.12.19

Gl. Hedevej i Fårvang

Høring om nedlæggelse af del af den offentlige vej Gl. Hedevej i Fårvang, der opretholdes som privat fællesvej / sti I høring til og med 11.01.20

Vandmiljø: Ansøgning om at omlægge en delstrækning af Kejlstrup Grøft

Silkeborg Forsyning ønsker at omlægge en strækning af Kejlstrup grøft, dels for at reducere sandtransporten og dels for at sikre at vandløbet ikke eroderer ind under Kejlstrupvej. Projektet fremlægges hermed for offentligheden i 4 uger til og med 6. december 2019. I høring til og med 06.12.19

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for nyt erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder, etape II

Plan- og Vejudvalget besluttede 4. november 2019 at igangsætte udarbejdelse af Tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og af Lokalplan 14-018. I høring til og med 20.11.19