Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelle høringer

Her finder du aktuelle sager i høring. Klik ind på de aktuelle høringer og fortæl os, hvad du synes ved at indsende dit svar.

Kort der viser vådområdeprojektet i Tanghus Bæk

Vandmiljø: Vådområde og Regulering af Tanghus Bæk

Silkeborg Kommune ønsker at gennemføre et vådområdeprojekt ved Tanghus Bæk. Projektet skal gennemføres ved at tilpasse det nuværende forløb af Tanghus Bæk. Et projektforslag fremlægges nu for offentligheden i fire ugers høring til og med 5. maj 2021. I høring til og med 05.05.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Høring af udkast til § 16a Miljøgodkendelse på Tollundvej 17, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 7. maj 2021 I høring til og med 07.05.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2020-2032 og Forslag til Lokalplan 12-030 for et erhvervsområde i Balle ved Kejlstrupvej

Silkeborg Byråd har 22. marts 2021 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8+1 uger i perioden 29. marts til og med 31. maj 2021. Perioden er forlænget pga. helligdage. I høring til og med 31.05.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Vandløbsrestaurering i Marbæk

Silkeborg Kommune ønsker at gennemføre vandløbsrestaurering i Marbæk ved at udlægge grus og sten. Et projektforslag fremlægges nu for offentligheden i otte ugers høring til og med 3. maj 2021. I høring til og med 03.05.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til Kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2020-2032 og Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 12-013 for Kejlstrupvej 99D, Silkeborg

Silkeborg Byråd har 22. februar 2021 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 5. marts 2021 til og med 3. maj 2021. I høring til og med 03.05.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til Kommuneplantillæg 2 og Forslag til Lokalplan 16-005 for et boligområde ved Søndre Grauballevej i Grauballe

Silkeborg Byråd har 22. februar 2021 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger. Forslaget til lokalplan er i høring i perioden 1. marts 2021 til og med 28. april 2021 og forslaget til kommuneplantillæg er i høring fra 3. marts 2021 til og med 3. maj 2021. I høring til og med 03.05.21