Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Restaurering af Hinge/Alling Å og Blindbækken

Silkeborg Kommune ønsker at forbedre faunapassagen i Hinge/Alling Å og nederst i Blindbækken, samt at udlægge en gydebanke i begge vandløb. Projektet fremlægges hermed i otte ugers offentlig høring, som løber til og med 8. november 2019. Du kan komme med bemærkninger og forslag til projektet.

Ved Holm Mølle har Viborg Amt tidligere etableret et opstemmende stryg som erstatning for det tidligere dambrugsstemmeværk. Stryget er dog meget stejlt med fald på op til 40 promille, og det kan små ørreder og arter som lampretter normalt ikke svømme igennem. Faldet på dette stryg ønskes reduceret til 10 promille ved at forlænge stryget med yderligere sten og grus. Nedenfor stenene udlægges en gydebanke med henblik på at få flere ørreder i åen.

I Blindbækken findes nogle naturlige spærringer i form af styrt i bunden, som er opstået på grund af trærødder. Der skabes passage ved disse styrt ved at udlægge sten og grus nedenfor styrtene. Nederst i Blindbækken og delvist ud i Hinge/Alling Å udlægges også en gydebanke, da der er meget få mulige gydepladser i området i forvejen.

Du har nu mulighed for at komme med dine bemærkninger og forslag til projektet i otte uger frem til 8. november 2019. Bemærkninger kan sendes direkte til nedenstående kontaktperson eller til vand@silkeborg.dk

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til projektet kan du kontakte Martin Andersen på tlf. 8970 2081 eller på email maan@silkeborg.dk.

Download materiale

Hent projektbeskrivelsen for restaureringsprojektet (pdf)

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Sæt kryds i feltet