Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Restaurering af Salten Å ved Katrinedal

Silkeborg Kommune ønsker at genslynge en strækning af Salten Å ved Katrinedal Dambrug, hvor der i dag er dårlige passagemuligheder for små fisk, lampretter og smådyr. Projektet fremlægges hermed i otte uger i offentlig høring til og med 1. november 2019. Du kan komme med bemærkninger og forslag til projektet.

Silkeborg Kommune ønsker, i samarbejde med ejer af Katrinedal Dambrug, at forlænge et stryg i Salten Å ud for Katrinedal Dambrug. Det nuværende forløb er anlagt af Aarhus Amt, og der er flere steder meget høj fart på vandet. Det betyder, at det er svært for små fisk og smådyr, at svømme længere op i Salten Å.

Katrinedal Dambrug har et område med damme som ikke længere er i drift, og ejer har stillet dette område til rådighed for et projekt, hvor Salten Å forlænges, for at mindske faldet og dermed vandets hastighed.

Du har nu mulighed for at komme med dine bemærkninger og forslag til projektet i otte uger frem til 1. november 2019. Bemærkninger kan sendes direkte til nedenstående kontaktperson eller til vand@silkeborg.dk. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til projektet kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Download materiale

Her kan du se projektbeskrivelsen, projektskitse mm. (pdf)

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Sæt kryds i feltet