Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Lukning af grøft ved Kærhusmosen ved Hjøllund

Silkeborg Kommune ønsker at genoprette en højmose kaldet Kærhusmosen, og i den forbindelse er det nødvendigt at lukke en eksisterende grøft for at hæve vandstanden i mosen. Et projekt for lukning af grøften fremlægges nu for offentligheden i fire ugers høring til og med 20. februar 2020.

Du har nu mulighed for at komme med dine bemærkninger og forslag til projektet i fire uger frem til 20. februar 2020. Bemærkningerne kan sendes direkte til nedenstående kontaktperson eller til vand@silkeborg.dk

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til projektet kan du kontakte Poul Erik Thystrup på tlf. 8970 1522 eller e-mail: pet@silkeborg.dk

Download materiale

Projektbeskrivelse med bilag (pdf)

Sæt kryds i feltet