Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Ansøgning om at rørlægge en delstrækning af Søholt Bæk

Silkeborg Kommune ønsker at rørlægge en strækning af Søholt Bæk i forbindelse med et vejprojekt, hvor der skal etableres forbindelse mellem Stagehøjvej og Nordre Ringvej. Projektet fremlægges hermed for offentligheden i 4 uger til og med 18. oktober 2019.

Silkeborg Kommune ønsker at rørlægge en strækning af Søholt Bæk, for at kunne placere en vej på det areal, hvor der i dag er et åbent vandløb.

Du har nu mulighed for at komme med dine bemærkninger og forslag til projektet i fire uger frem til 18. oktober 2019. Bemærkninger kan sendes direkte til nedenstående kontaktperson eller til vand@silkeborg.dk. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til projektet kan du kontakte Anders Aahave på tlf. 8970 2087 eller på email aia@silkeborg.dk.

Download materiale

Her kan du se den overordnede projektbeskrivelse (pdf)

Her kan du se ansøgningen (pdf)

Her kan du se en nærmere beskrivelse af dimensioner på rør mv. (pdf)

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.