Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Vandløbsrestaurering i Voel Bæk

Silkeborg Kommune og lodsejere ved Voel Bæk ønsker at udføre vandløbsrestaurering i Voel Bæk ved at genslynge en strækning og udlægge sten og grus deri. Et projektforslag fremlægges nu for offentligheden i otte ugers høring til og med 11. marts 2020.

Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger og forslag i otte uger frem til 11. marts 2020. Bemærkningerne kan sendes direkte til nedenstående kontaktperson eller til vand@silkeborg.dk

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til projektet, kan du kontakte Åge Ebbesen på tlf: 8970 1523 eller e-mail aae@silkeborg.dk

Download materiale

 

Projektbeskrivelse for restaurering af Voel Bæk (pdf)

 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Sæt kryds i feltet