Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Tilladelse til opsætning af robaneanlæg i Silkeborg Langsø

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til, at det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden fra 1. juni -1. september 2019. Desuden har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om, at opsætning af robaneanlægget ikke kræver miljøkonsekvensvurdering.

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til, at det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden fra 1. juni -1. september 2019. De 3 sydligste robaner må opsættes i hele perioden og anvendes til træning. Alle 9 baner må opsættes til Silkeborg Regatta, som finder sted den 29. - 30. juni (Silkeborg Regatta) og 30. august – 1. september 2019 (Danske Mesterskaber i Kano- og Kajakroning).

Silkeborg Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er krav om, at projektet underkastes en miljøkonsekvensvurdering.

Klima- og Miljøudvalget har på møde den 3. april 2019 vedtaget at meddele ovennævnte afgørelser.

Afgørelserne kan påklages af klageberettigede i 4 uger fra tilladelsesdatoen.

Download materiale

Tilladelsen til opsætning af robaneanlæg i Silkeborg Langsø (pdf)

Høringssvar (pdf)

Afgørelse om ikke-miljøkonsekvensvurdering (pdf)

Sidst opdateret