Selvbetjening og tidsbestilling

Aktivitetshuset Sindingsgade Kjellerup

Aktivitetshuset - Autisme

Aktivitetshuset er for borgere med diagnose indenfor autismespektret eller anden gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som har behov for en særlig tæt og/eller skærmet støtte for at opnå udvikling og trivsel i hverdagen.

Laver puslespil

Lidt om tilbuddet:

Aktivitetshuset er et dagtilbud hvor der tilbydes indsatser efter både lov om Social Service §§103, 104, STU og beskæftigelseslovgivningen. Der tilbydes en særlig individuel tilrettelagt indsats med afsæt i individuelle mål og særlige behov. Der er en åbningstid mellem kl. 8.00-15.30 på hverdage.

Aktivitetstilbuddet ligger på 1. sal og består af et køkken, hvor det er muligt at lave et pædagogisk forløb omkring madlavning. Der er en spisestue, hvor der trænes fællesskab omkring måltider og fælles aktiviteter. Der kan også indrettes individuelle spisepladser.

Et stort undervisningslokale kan benyttes til gruppeaktiviteter og oplæg. Der er to toiletter, som kan benyttes af borgerne.

Der er et antal rum i Aktivitetshuset som prioriteres til borgernes brug, således at de har et rum, hvor de kan arbejde uforstyrret og skærmet. I rummene er der de obligatoriske ting: Skrivebord, ur, reol og en tavle på væggen hvor der kan arbejdes visuelt med den personlige struktur.

Aktiviteter:

Aktivitetshusets pædagogiske indsats understøtter de meget individuelle mål som borgerne arbejder med i huset. Der arbejdes meget struktureret uden afvigelser, og der koordineres med andre indsatser i borgernes hverdagsliv.

Målgruppe:

Aktivitetstilbuddet Frydenslund tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til dig som er 18 – 65 år og har et psykisk eller fysisk handicap.

Billeder af Aktivitetshuset