Selvbetjening og tidsbestilling

Have

Aktivitetstilbuddet Kernen

Aktivitetstilbuddet Kernen er et dagtilbud, som rummer Atelieret, Bikuben 1+2 og Pavillonen.

Parkeringsplads og hus

Lidt om tilbuddet:

Atelieret

Atelieret er en del at aktivitetstilbuddet kernen. Men et hus for sig selv på den anden side af vejen. Her er det et meget åbent og lyst rum som danner ramme for kreative aktiviteter, derudover er der spise og opholdsrum og der er et ekstra lille rum, som kan bruges til pause og middagshvil. Her er der i alt 12 brugere hvoraf 1 kørestolsbruger. Her er 2 faste personaler, med hjælp fra flexjobber de forskellige dage.

Der er faste aktiviteter hver dag, som ridning, musik, Arena/sport, gåture, køreture, brunch(madlavning) som oftest er i samarbejde med andre grupper på kernen. Men også plads til at fordybe sig i noget kreativt og blive hjemme ved det. Så som perler, glas, malearbejde, der arbejdes med mange forskellige materialer.

Bikuben 1+2

Bikuben 1+2 er 2 små grupper i samme hus, som ligger på kernen. Hver gruppe består af 8-10 brugere og 2-4 personale. Her er der et fællesrum omgivet af andre mindre rum, hvor der er plads til fordybelse.

Målgruppen her er primært borgere med vidtgående handicaps, som har brug for genkendelighed, og opfyldelse af basale behov og nærvær.

Aktiviteter som ridning, gåture, musik, udeliv, Park/arena, Brunch (madlavning) laves på tværs med de andre grupper på Kernen, på faste dage. Derudover er der sanseaktiviteter, små hyggekroge, nærvær og afslapning.

Pavillonen

Pavillonen er et hus, som er en del af Kernen, men ligger for sig selv. Her er 9 bruger og 3 faste pædagoger. Huset er indrettet med et fællesrum samt andre små rum, hvor der er plads til pause og fordybelse.

Målgruppen her er en blandet gruppe, hvor nogle er mere selvhjulpne end andre. Alle borgerne i denne gruppe er mobile. Borgeren har brug for individuel struktur og skærmning og guides herefter.

Aktiviteterne er bål i haven, køreture, ridning, gåture, musik, sport/arena, hygge i gruppen, samt daglige gøremål som oprydning og opvask hjælpes der til med. Nogle aktiviteter er i fællesskab med resten af kernens grupper.

Følg os på Facebook – Aktivitetstilbuddet Kernen Kjellerup

Praktikbeskrivelse

Aktivitetstilbuddet Kernen er praktiksted for pædagogstuderende. Praktikbeskrivelsen ligger på Praktikportalen under fanen "Praktikrelevante dokumenter".

Billeder af Aktivitetshuset Kernen