Selvbetjening og tidsbestilling

Bofællesskabet Multihuset

Multihuset er et bofællesskab til voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede og en psykiatrisk overbygning til nogle af disse funktionsnedsættelser

Lidt om tilbuddet:

Multihuset er et bofællesskab med 10 pladser.

Hver beboer har egen lejlighed med adgang til fælleslokale.

Multihuset er beliggende midt i Kjellerup med let adgang til butikker m.m.

Den pædagogiske støtte bliver leveret efter § 85 i Serviceloven

Mulighed for at borgerne kan modtage støtte til personlig pleje og omsorg samt rengøring i henhold til § 83 i Serviceloven. Disse ydelser bliver leveret af Sundhed- og Omsorgsafdelingen.

Den pædagogiske tilgang for bofællesskabet er KRAP, hvor fokus er: kognitiv tilgang; ressourcefokuseret tilgang og anerkendende tilgang i den pædagogiske praksis.

Målgruppe:

Målgruppen er voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede og en psykiatrisk overbygning til nogle af disse funktionsnedsættelser.

Boligoplysninger:

Der er 9 lejligheder der hver indeholder stue og køkken i ét, badeværelse og soveværelse.

1 lejlighed er etværelseslejlighed.


Praktikbeskrivelse

Multihuset er praktiksted for pædagogstuderende. Praktikbeskrivelsen ligger på Praktikportalen under fanen "Praktikrelevante dokumenter".

Billeder af Multihuset