Selvbetjening og tidsbestilling

Multihuset Sindingsgade Kjellerup

Bofællesskabet Multihuset

Multihuset er et bofællesskab til voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede og en psykiatrisk overbygning til nogle af disse funktionsnedsættelser

Spisestue

Lidt om tilbuddet:

Multihuset er et bofællesskab med 10 pladser.

Hver beboer har egen lejlighed med adgang til fælleslokale.

Multihuset er beliggende midt i Kjellerup med let adgang til butikker m.m.

Den pædagogiske støtte bliver leveret efter § 85 i Serviceloven

Mulighed for at borgerne kan modtage støtte til personlig pleje og omsorg samt rengøring i henhold til § 83 i Serviceloven. Disse ydelser bliver leveret af Sundhed- og Omsorgsafdelingen.

Den pædagogiske tilgang for bofællesskabet er KRAP, hvor fokus er: kognitiv tilgang; ressourcefokuseret tilgang og anerkendende tilgang i den pædagogiske praksis.

Målgruppe:

Målgruppen er voksne med generel udviklingshæmning, demensproblematikker, senhjerneskadede og en psykiatrisk overbygning til nogle af disse funktionsnedsættelser.

Boligoplysninger:

Der er 9 lejligheder der hver indeholder stue og køkken i ét, badeværelse og soveværelse.

1 lejlighed er etværelseslejlighed.


Praktikbeskrivelse

Multihuset er praktiksted for pædagogstuderende. Praktikbeskrivelsen ligger på Praktikportalen under fanen "Praktikrelevante dokumenter".

Billeder af Multihuset