Selvbetjening og tidsbestilling

Bofællesskabet Enghusene

Bofællesskabet Enghusene er for personer over 18 år med særlige sociale problemer, som har brug for en alternativ, almen boligløsning kombineret med varierende social støtte.

Lidt om tilbuddet:

Enghusene består af 10 almene lejeboliger for mennesker, der er socialt udsatte og som har brug for en boligløsning, hvor de kan være sig selv i et fællesskab med ligesindede, hvor der er højt til loftet og hvor der er mulighed for social støtte efter behov. Man kan bo i Enghusene for en overgang eller man kan vælge at bo der i længere tid.

Boligerne ejes af Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg og støtten leveres af Socialpsykiatri & Rusmiddelsektionen.

Der ydes individuel bostøtte efter behov og der er socialfagligt personale til stede ca. 20 timer ugentligt, fordelt på hverdage, i forbindelse med fælles aktivitet og andre sociale indsatser.

Det er i Socialpsykiatri & Rusmiddelsektionen, der visiteres til Enghusene. Dette afgøres efter indstilling fra sagsbehandler på et visitationsmøde.

Målgruppe:

Personer over 18 år med særlige sociale problemer, som har brug for en alternativ, almen boligløsning kombineret med varierende social støtte.

Boligoplysninger:

Der er 10 1-værelsesboliger på 24 m2 og et fælles hus, hvor Socialafdelingens medarbejdere også kan træffes i forbindelse med den fælles socialfaglige indsats.