Selvbetjening og tidsbestilling

Terrasse

Bofællesskabet Narvikvej

Bofællesskabet Narvikvej er til borgere fra 18 år og opefter og har en psykisk sårbarhed.

Bålgrill på terrasse

Lidt om tilbuddet:

I bofællesskabet på Narvikvej, er der plads til syv borgere. Botilbuddet er oprettet efter Almenboliglovens § 105, med støtte efter Servicelovens § 85. Hver beboere har sin egen lille lejlighed på ca. 50 kvm.

Den midterste lejlighed består af en fælleslejlighed for beboerne. Der gives individuel § 85 bostøtte. Støtten kan blandt andet handle om, at vedligeholde samt udvikle praktiske færdigheder og sociale kompetencer og understøtning af borgerens individuelle recovery proces.

Fællestid med personaletilstedeværelse:

mandag kl. 13:00 - 15:15
tirsdag kl. 13:00 - 16:00
onsdag kl. 13:00 - 15:15
torsdag kl. 15:30 - 20:00
fredag kl. 09:00 - 11:00

Målgruppe:

Borgere er fra 18 år og opefter og har en psykisk sårbarhed. Borgerne tilhører den voksne målgruppe og tilbuddets målgruppe har over de sidste år primært været borgere mellem 35-65 år. Diagnoser vil være almene psykiatriske og sociale problematikker som skizofreni, personlighedsforstyrrelse, depression, angst og nedsat socialt funktionsniveau.

Det forventes, at borgeren indgår så meget som muligt i fællesskabet i bofællesskabet. Det kan bl.a. være deltagelse i fælles aktiviteter, husmøder eller madlavning.

Aktiviteter:

Indimellem planlægges fælles ture ud af huset om tirsdagen, samt andre aktiviteter hjemme i fælleslejligheden. Husmøder foregår en gang om måneden.

Det er muligt mod betaling at deltage i aftensmaden hver mandag og torsdag. Fredag formiddag er der fælles morgenmad.
Billeder af Bofællesskabet Narvikvej