Selvbetjening og tidsbestilling

Arendalsvej Bodel 1 og 2 udefra

Botilbuddet Arendalsvej 1 + 2

Botilbuddet Arendalsvej Bodel 1+2 er for unge til midaldrende borgere som f.eks. kan have syndromer, psykiatrisk overbygning eller autismelignende adfærd

Arendalsvej Bodel 1 og 2 udefra

Lidt om tilbuddet:

Botilbuddet henvender sig til borgere med moderat til svær psykisk og fysisk udviklingshæmning.

Botilbuddet blev bygget i 1986 som Pensionatet Arendalsvej. Der er pt. 14 ansat med tværfaglig baggrund (socialpædagoger, social- og sundhedsassistent, pædagogiske assistenter).

Botilbuddet har fokus på at støtte den enkelte borger i praktiske opgaver, egen omsorg/hygiejne/plejeopgaver og sociale fællesskaber. Alle borgere er i aktivitetstilbud i alle hverdage. Der arbejdes på at understøtte den enkeltes selv – og medbestemmelse i eget liv, således den enkeltes mestringsevne styrkes og udvikles så vidt muligt.

Botilbuddet skal flytte i det kommende ”Botilbuddet Alderslyst” i september 2019.

Målgruppe:

I botilbuddet bor unge til midaldrende borgere.

Borgerne kan have syndromer, psykiatrisk overbygning eller autismelignende adfærd.

Der bor også kørestolsbrugere i Botilbuddet.

Alle borgere visitereret til § 108 tilbud efter Lov om Social Service.

Boligoplysninger:

Her er 10 boliger (§108) med forgang, værelse og eget toilet/bad og 4 boliger (§108) med værelse og stort fælles toilet/bad.


Billeder af Arendalsvej 1-2