Selvbetjening og tidsbestilling

Botilbuddet Tulipanvej

Botilbuddet Tulipanvej er til unge borgere i overgangen fra barn til voksen og midaldrende til ældre borgere fordelt på 2 afsnit.

Lidt om tilbuddet:

Botilbuddet Tulipanvej henvender sig til borgere med moderat til svær psykisk og evt. lettere fysisk udviklingshæmning.

Der er pt. 14 ansat med tværfaglig baggrund (socialpædagoger, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut, fysioterapeut).

Botilbuddet har fokus på at støtte den enkelte borger i praktiske opgaver, egen omsorg/hygiejne/plejeopgaver og i sociale fællesskaber. Borgerne er i aktivitetstilbud i alle hverdage.

Der arbejdes på at understøtte den enkeltes selv – og medbestemmelse i eget liv, således den enkeltes mestringsevne styrkes og udvikles så vidt muligt.

Botilbuddet skal flytte i det kommende ”Botilbuddet Alderslyst” i ultimo 2019.

Målgruppe:

På afsnit 1 er det primært unge borgere i overgangen fra barn til voksen, som enten kommer hjemmefra eller fra et børnetilbud.

På afsnit 2 er det midaldrende til ældre borgere. De udviklingshæmmede beboere kan fx have syndromer, psykiatrisk overbygning eller autisme.

Alle borgere visitereret til § 107 eller 108 tilbud efter Lov om Social Service.

Boligoplysninger:

Afsnit 1: Her er 6 boliger (§ 108) med forgang, værelse og eget toilet/bad og 2 boliger (§ 107) med værelse og stort fælles toilet/bad. I alle boliger er der køleskab

Afsnit 2: Her er 8 boliger (§ 108) med forgang, værelse og eget toilet/bad.


Billeder af Tulipanvej