Selvbetjening og tidsbestilling

Vesterbo ude fra parkeringspladsen

Botilbuddet Vesterbo

Botilbuddet Vesterbo er et tilbud til voksne der har udfordringer indenfor handicap., udviklingshæmning, autismespektrum forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Udeareal med bænk, borde og stole

Lidt om tilbuddet:

På Vesterbo bor man i egen lejlighed, men der er også flere fællesområder i botilbuddet.

Tilbuddet retter sig primært mod borgere, der har udfordringer indenfor handicap., udviklingshæmning, autismespektrum forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Borgerne på Vesterbo er visiteret i henhold til Servicelovens § 85.

Vi arbejder ud fra Silkeborg kommunes værdisæt, som er :

DIALOG, KVALITET, DYNAMIK OG SAMMENHÆNG.

Primær pædagogiske metode: KRAP (Kognitiv Ressource Fokuseret Anerkendende Pædagogik)

Målgruppe:

På Botilbuddet Vesterbo bor unge i alderen 18 til 45 år.

Boligoplysninger:

Der er 32 lejligheder som bruges af socialområdet og de er fra 49,6 til 72 m2

Praktikbeskrivelse

Vesterbo er praktiksted for pædagogstuderende. Praktikbeskrivelsen ligger på Praktikportalen under fanen "Praktikrelevante dokumenter"

Billeder af Vesterbo