Selvbetjening og tidsbestilling

Botilbuddet Vesterbo

Botilbuddet Vesterbo er et tilbud til voksne der har udfordringer indenfor handicap., udviklingshæmning, autismespektrum forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Lidt om tilbuddet:

På Vesterbo bor man i egen lejlighed, men der er også flere fællesområder i botilbuddet.

Tilbuddet retter sig primært mod borgere, der har udfordringer indenfor handicap., udviklingshæmning, autismespektrum forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Borgerne på Vesterbo er visiteret i henhold til Servicelovens § 85.

Vi arbejder ud fra Silkeborg kommunes værdisæt, som er :

DIALOG, KVALITET, DYNAMIK OG SAMMENHÆNG.

Primær pædagogiske metode: KRAP (Kognitiv Ressource Fokuseret Anerkendende Pædagogik)

Målgruppe:

På Botilbuddet Vesterbo bor unge i alderen 18 til 45 år.

Boligoplysninger:

Der er 32 lejligheder som bruges af socialområdet og de er fra 49,6 til 72 m2

Praktikbeskrivelse

Billeder af Vesterbo