Selvbetjening og tidsbestilling

Cafe på vejen skilt

Café på vejen

Café på vejen er et værested for borgere med et fysisk og/eller psykisk handicap.

Opholdsrum Cafe på vejen

Lidt om tilbuddet:

Café På Vejen er stedet, hvor man er sammen med ligestillede i et trygt miljø: Møder gamle venner, finder nye venner - og måske en kæreste.

Café På Vejen er et værested for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Værestedet drives af Silkeborg kommune.

Vi lægger vægt på, at her skal være hyggeligt og rart. Der er altid kaffe/the på kanden, og der er tid til fællesskabet og til nærvær med hver enkelt.
Cafeen er brugernes egen café. Det skal de også føle, og vi lægger stor vægt på medbestemmelse og brugerinddragelse.Cafeen er velegnet til kørestole.

Det kræver medlemskab at benytte Cafeen i. Kontingentet er 500 kr. årligt og følger kalenderåret.

Vi har cirka 100 betalende medlemmer.

Tirsdag aften, er der ofte forskellig underholdning. Det kan være banko, musik, besøg af hjemmeværn, politi eller en spændende gæst. Af og til underviser vi i madlavning eller bager sammen.

Om tirsdagen kan du købe en sandwich til 25 kr. fra vores kantine, og du er også velkommen til at medbringe din eget mad.

I vores bod sælger vi slik, snacks og sodavand og øl.

Torsdag aften er baseret på hygge og spisning. En aften, hvor man er sammen med sine venner på kryds og tværs. Der er fællesspisning med mad fra Frydenslund dygtige køkken, der serverer et sundt og spændende måltid. Det koster cirka 50 kr. og skal bestilles om tirsdagen.

Caféen har en bestyrelse. På den årlige generalforsamling vælges seks borgere til brugerbestyrelsen. Disse borgere har også særlige opgaver i cafeen, bl.a. som tjenere, opvaskere, afryddere eller kassedame.

På bestyrelsesmøderne bliver der besluttet, hvem der er ansvarlig for de enkelte arrangementer.

I vores program kan man orientere sig om cafeens aktiviteter samt torsdagsmenuen. Programmet hænger i kantinen og kan ses på hjemmesiden. Brugerne af cafeen bestemmer, hvad der skal på programmet.

Kontakter med andre/eksterne:

Café På Vejen er med til at skabe kontakt til udviklingshæmmede fra andre byer. Vi inviterer nemlig ofte gæster udefra, når vi har større arrangementer. Det kan være fester med spisning og dans.

Café på vejen har åbent:

Hver tirsdag og torsdag fra 15.30 – 20.00

Målgruppe:

Café på vejen er et værested for borgere med et fysisk og/eller psykisk handicap.

Billeder af Cafe på vejen