Selvbetjening og tidsbestilling

Forsorgstilbuddet Borgergade

Forsorgstilbuddet Borgergade er for hjemløse personer over 18 år, som ikke har en bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig, samtidig med at der er særlige sociale problemer.

Lidt om tilbuddet:

Forsorgstilbuddet Borgergade er en midlertidig boform for hjemløse.

Der er fokus på at hjælpe borgeren videre i egen bolig hurtigst muligt med den fornødne støtte, eventuelt i andet relevant tilbud.

Beboerne tilknyttes en kontaktperson, der i samarbejde med beboer og netværk arbejder målrettet efter den opholdsplan, der er lavet, for at støtte den enkelte i at finde ny boligløsning. Der arbejdes samtidig med den ønskede og relevante støtte, omsorg og aktivering og på den gode overgang til støtte i egen bolig efter det midlertidige ophold.

Man kan henvende sig direkte telefonisk og eventuelt aftale tid til en visitationssamtale.

Målgruppe:

Hjemløse personer over 18 år, som ikke har en bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig, samtidig med at der er særlige sociale problemer.

Der er ikke døgnbemandet på Borgergade og det vurderes derfor ved en forudgående visitationssamtale om det er muligt for det enkelte at bo i tilbuddet.

Boligoplysninger:

Der er 6 værelser med tekøkken og fælles bad & toilet 2 & 2. Herudover er der fælleskøkken og opholdsrum, hvor der kan laves mad. Beboerne sørger selv for egen kost.

 

Er du hjemløs og syg med corona-virus - se her

Billeder af Forsorgstilbud Borgergade