Selvbetjening og tidsbestilling

Udeareal

Frydenslund Aktivitetstilbud

Frydenslund Aktivitetstilbud er for voksne mellem 18 – 65 år som har et psykisk eller fysisk handicap

Figur af hus

Lidt om tilbuddet:

Frydenslund Aktivitetstilbud, tilbyder beskyttet beskæftigelse efter §103 og aktivitets- og samværstilbud efter §104.

Frydenslund Aktivitetstilbud har omkring 90 borgere indskrevet og er Silkeborg Kommunes største dagtilbud og er smukt placeret nær midtby og naturen med smukke søer tæt ved. Vi holder til huse i et dejligt hus, som vi deler med et botilbud og vi har alle stor glæde af en fælles gårdhave.

Frydenslunds aktivitets- og samværstilbud består af 26 medarbejdere og 1 studerende. Det er personale, som har stor erfaring og kompetencer med at arbejde med udviklingshæmmede.

Aktiviteter:

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse foregår i produktionen og køkkenet eller tilknytning hertil.

I produktionen løser vi produktionsopgaver for forskellige virksomheder bl.a. pakker vi legetøj og laver støvsugerfiltre mm.

I køkkenet produceres der mad til kantinen, botilbud og bestillingsopgaver – derudover er opgaverne, at holde køkkenet rent og pænt, samt andre praktiske gøremål i forbindelse med køkkenarbejdet.

Opgaverne både i køkken og Produktion, er tilpasset den enkeltes evner og der lægges vægt på uddelegering, fleksibilitet og ansvar.

Som borger i køkken og produktion, bliver du også naturligt en del af de øvrige aktiviteter der er i huset. Fx fejrer vi altid højtiderne.

Aktivitets- og samværstilbud

I 3 aktivitets- og samværstilbud er du tilknyttet en basisgruppe, hvorfra de fleste af dagens aktiviteter udspringer.

Fønix, Åkanden og Sika er tre grupper der minder om hinanden.

Grupperne består af borgere på forskellige funktionsniveauer, som magter at være i et socialt samvær. De tre grupper har både individuelle og fælles aktiviteter. Årets traditioner bliver holdt i hævd, og der forsøges at skabe en stemning, hvor sjove historier og gode grin, er en del af hverdagen.

Gældende for alle grupper er, at de kan sammensætte en hverdag, hvor de kan tilvælge aktiviteter herunder musik, IKT, massage, IT og kreativt værksted.

Vi ønsker at skabe en nærværende og meningsfyldt hverdag, hvor fokus er på at udvikle og vedligeholde dine sociale, psykiske og fysiske evner. Og da vi ligger centrum af Silkeborg, Danmarks Outdoor Hovedstad, tager vi som en hel naturlig del, naturen i brug til mange af vores aktiviteter. Metodisk, arbejder vi meget med KRAP (kognitiv, ressourcefokusende, anerkendende pædagogik) i alle vores grupper.

Vi sammensætter tilbuddet i samarbejde med dig og tager hensyn til dine behov, samtidig med vi benytter de muligheder, fællesskabet giver.

Målgruppe:

Frydenslund Aktivitetstilbud tilbyder beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud til dig som er 18 – 65 år og har et psykisk eller fysisk handicap.

Praktikbeskrivelse

Aktivitetstilbuddet Frydenslund er praktiksted for pædagogstuderende. Praktikbeskrivelsen ligger på Praktikportalen under fanen "Praktikrelevante dokumenter".

Billeder af Aktivitetstilbuddet Frydenslund