Selvbetjening og tidsbestilling

Facade billede

Housing Silkeborg

Housing Silkeborg er et midlertidigt botilbud, som tilbyder ophold til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har - eller ikke kan opholde sig - i egen bolig.

*Den aktuelle Corona situation gør at nye beboere skal lade sig teste for Coronavirus, hvis der ønskes en plads i Housing Silkeborg. Dette gælder både for natpladser og døgnophold. Hvis det ikke er muligt med en test inden henvendelse/ophold, vil personalet give vejledning om hvordan der kan testes hurtigst muligt og den nye beboer skal i selvisolation indtil testsvar foreligger*
Lidt om tilbuddet:

I Silkeborg kommune arbejder vi med en housing first tilgang. Det betyder først og fremmest at det at have housing – at have en bolig – et sted at føle sig hjemme – anses som basal og vigtig rettighed for alle mennesker.  Det er også vigtigt, at der er mulighed for at få den rette støtte til at finde, bevare og finde sig til rette i sin bolig og gøre den til sit hjem. Du kan derfor, under og efter et ophold, få den støtte du netop har brug, for at skabe de gode forudsætninger for at få dig et hjem.

Under dit ophold arbejder vi for størst mulig tryghed og trivsel for dig, dine naboer og for medarbejderne. Det gør vi blandt andet ved, at du som beboer er aktivt deltagende i fællesskabet både i og udenfor Housing Silkeborg og ved, at du er aktiv deltager i dit eget liv og i dine ønsker og drømme for fremtiden i et tæt og respektfuldt samarbejde med medarbejderne på stedet. Vi arbejder på at blive gode til en dialogisk tilgang i samarbejdet, da vi tror på at beboer og medarbejder trivsel går hånd i hånd, hvor den respektfulde og åbne dialog mellem mennesker er fundamentet for et godt og frugtbart samarbejde.

Vi laver, i samarbejde med dig som beboer, en plan for hvordan du kan komme videre i din egen bolig eller i andet relevant tilbud.

Du kan henvende dig telefonisk, personligt eller efter henvisningsaftale. Det er en god ide, hvis du ringer før du ankommer.

Målgruppe:

Målgruppen for Housing Silkeborg er borgere over 18 år, der er hjemløse, det vil sige enten har de ingen bolig, eller de kan ikke bebo den bolig, de har.  Udover problemer med bolig, vil de borgere, der er i målgruppen have flere og typisk sammensatte sociale problemstillinger. Det kan være psykisk sårbarhed og/eller rusmiddelbrug, samtidig med udfordringer som helbredsproblemer, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomiske problemer, kriminalitet mv.

Boligoplysninger:

Housing Silkeborg er beliggende på Tulipanvej 100 i Silkeborg, lige overfor Alderslyst Kirke. Der er 1,5 km til Silkeborg centrum, 2,5 km til Banegården og ikke langt til nærmeste indkøbsmulighed.

Bygningen er hesteskoformet med to beboelsesfløje, som indeholder i alt 12 beboerværelser på ca. 15 m2 og der er garderobe/entré og eget bad & toilet i tilknytning hertil. Der er fælleskøkken til fælles spisning og -samling, mindre køkken til egen kost, opholdsstuer, aktivitetsrum, sundhedsrum, vaskefaciliteter og pc- & gamerfaciliteter. Herudover har vi Forsamlingshuset, hvorfra forskellige aktiviteter foregår, både med husets beboere og med gæster udefra. Det er placeret i indgangspartiet i tværfløjen mellem de to beboelsesfløje.

Udendørs i Atriumgården er der overdækket bålsted og grønne kroge, der giver mulighed for udendørsaktivitet og fredfyldte stunder. Atriumgården støder op til en idyllisk fredet Birkelund og vi har til et enkelt af værelserne tilknyttet en hundegård og en udgang, der giver mulighed for at medbringe hund efter nærmere aftale. Vi har desuden mulighed for enkelte værkstedsaktiviteter.

I fløj 1 har vi Husly og Sundhedsrum. Husly er vores 2 natpladser. I fløj 2 er der et personaleområde. Der er er bryggers med vaske og tørrefaciliteter i hver fløj, men ellers er vi ikke opdelt i fløjene. Vi fungerer som ét hus – hvor vi spiser sammen og laver aktiviteter på tværs.

 

Praktiske oplysninger:

Ind- & udskrivning

Hvis du ønsker og har brug for en midlertidig boform og efterfølgende egen bolig, kan du indskrives, hvis du er i målgruppen og der er en ledig plads.

Målgruppen defineres af Servicelovens § 110, som siger, at en boform for hjemløse er for mennesker, der enten ikke har en bolig – eller ikke kan opholde sig i sin egen bolig - og som i den forbindelse har særlige sociale problemer.

Tilbuddet er midlertidigt og du udskrives igen, når der er fundet en boligløsning eller hvis samarbejdet af andre grunde ophører.

Husly - natpladser

Har du et akut behov for en overnatning, kan du henvende dig til Housing Silkeborg. Vi har to natpladser, der er åbne i tidsrummet kl. 20:00-08:00. Du kan henvende dig i tidsrummet kl. 20-22 for en eventuel indskrivning på en af natpladserne.

I Husly får du tilbudt en seng til en enkelt overnatning, lidt mad og en at snakke med og eventuelt rådgivning og hjælp, hvis du har behov herfor. Du kan aftale at der bliver kigget ind til dig i løbet af natten.

Samarbejde under opholdet

Når vi sammen med dig laver en opholdsplan, laver vi også mål.

Vi opfordrer dig til at bruge din selvbestemmelsesret og din indflydelse, så målene bliver dine mål ud fra dine ønsker og behov. Vores ønske er, at du opnår det liv du ønsker, men dette kræver at vi alle ved hvilken retning, vi arbejder i. Derfor har vi også en forventning om, at du samarbejder med os omkring dit ophold og det, der skal komme efter opholdet. 

Både under det midlertidige ophold, og i den efterfølgende støtte i eget hjem, arbejder vi med en model, der sikrer vi kommer rundt om de livsområder, der typisk kan være brug at planlægge eller støtte op omkring:

 • Boligforhold
 • Økonomi
 • Sundhed & Trivsel
 • Socialt netværk & relationer
 • Daglig aktivitet & Beskæftigelse

Udover samtaler, samvær og eventuel praktisk hjælp – bruger medarbejderne forskellige redskaber i samarbejdet med dig. Det kan fx være opholdsplan, sundhedsfaglig udredning, walk & talk, og netværksmøder.

Aktivitet og beskæftigelse under opholdet

Som beboer i Housing Silkeborg forventes det at du deltager i daglige gøremål og aktivitet i det omfang, der passer til dig.

Har du arbejde, er i praktik eller lignende, tilrettelægges din hverdag omkring det. Hvis du har brug for at komme i uddannelse eller beskæftigelse arbejder vi, i tæt samarbejde med dig, sammen med Ungeguiden - Jobcenter Silkeborg om dine muligheder.

I huset vil der være forskellige aktiviteter, som du kan deltage i. Det er fx:

 • Motion indendørs eller udendørs
 • Deltagelse i vedligehold af have, rengøring og madlavning
 • Værksteds- eller kreativ aktivitet
 • Gruppeaktiviteter

Aktuelle aktiviteter vil tage udgangspunkt i beboernes ønsker og de muligheder vi kan tilbyde. Men du kan forvente vi lægger vægt på fysisk aktivitet & udeliv og på at det skal være muligt at opleve at gøre nytte og være i et fællesskab i det omfang og på den måde, der giver mening for den enkelte beboer.

Dagligdagen & medarbejderne

Dagligdagen i Housing Silkeborg er bygget op omkring at hverdagens struktur skal støtte op om formålet med at opholde sig i tilbuddet. Så der vil i løbet af en uge være forskellige aktiviteter i forbindelse med din opholdsplan, som netop du skal deltage i. Herudover vil der dagligt være fælles morgen- og aftensmad i Fælleskøkkenet. I forbindelse med morgenmaden vil der på hverdage være det vi kalder morgensamling, hvor vi vender stort og småt med hinanden og udveksler informationer om dagens gøremål og aktiviteter.

En gang om måneden vil der i forbindelse med et måltid være et husmøde, hvor lederen deltager. Her vil der være mulighed for at drøfte forskellige emner, som beboere eller medarbejdere synes er vigtige og hvor du som beboer vil have mulighed for at få indblik i og indflydelse på, hvordan vi bor og arbejder i Housing Silkeborg. 

Der er ansat omkring 16 medarbejdere med pædagogisk-, social eller sundhedsfaglig baggrund til at varetage de forskellige opgaver i huset i alle døgnets timer. Der vil være sundhedsfagligt personale tilstede både om dagen og om natten. I dagtimer kan du træffe sygeplejerske og socialrådgiver. Der vil der være mellem to og fire medarbejdere løbende på arbejde, som du vil komme til at samarbejde med omkring dagligdagens gøremål, aktiviteter, i forbindelse med din opholdsplan eller hvis du har brug for en at tale med.

Vi tror på at din trivsel som beboer og medarbejdernes trivsel går hånd i hånd, så vi gør meget ud af at vi har et godt og respektfuldt samarbejde, så Housing Silkeborg både er et godt sted at bo og et godt sted at arbejde.

Vi tror også på, at det er vigtigt, at du i Housing Silkeborg kan finde ro og tryghed i den tid du bor her, men samtidig tror vi også det er vigtigt at være en del af verden omkring os. Derfor har vi Forsamlingshuset som åben planform for aktiviteter ind i og ud af huset i hverdagen og ved særlige lejligheder.

Når du bruger Husly pladserne, kan du komme mellem kl. 20-22 og blive indskrevet for natten. Inden kl. 8 næste morgen skal du være klar til at tage videre. Der er mulighed for at købe et let aftensmåltid, når du ankommer og morgenmad inden du tager afsted. Når du ankommer og når du skal afsted, vil der være en samtale med en medarbejder, for at vise dig til rette, få dig ind- og udskrevet og sammen med dig - få undersøgt om der eventuelt er noget, du ønsker vores støtte til. Eventuel adgang til beboerfløjene sker kun efter aftale med medarbejderne.

Støtte efter et midlertidigt ophold

Der er tilbud om fortsat omsorg og støtte til beboere, der flytter fra Housing Silkeborg og i egen bolig i Silkeborg kommune.

Inden fraflytningen fra Housing Silkeborg er der på et netværksmøde aftalt, hvordan støtten skal foregå sammen med den medarbejder du får kontakt med efter opholdet. Med baggrund i forløbet i din opholdsplan tilbydes et målrettet og individuelt forløb, der kaldes CTI over 9 måneder. Hvis det vurderes, kan der blive tale om et ICM-forløb, hvor støtten fra start planlægges at skulle foregå over længere tid. 

Du laver nu en Aktivitetsplan sammen med medarbejderen, som justeres løbende i forhold til dine mål, ønsker og behov, som typisk ændrer sig undervejs.

CTI- og ICM-tilbuddet anbefales, men er frivilligt. Hvis støtten skal gives længere end et år, skal en sagsbehandler lave en yderligere bevilling.

Den støtte du får efterfølgende, er baseret på housing first tilgangen, som er en veldokumenteret metode, der er afprøvet i den danske hjemløsestrategi siden 2008. I de undersøgelser der er lavet, beholder 80-90 % sin bolig med baggrund i de støttemetoder, der tilbydes, sammen med egen bolig. Dermed gives gode muligheder for at forebygge hjemløshed på ny. Livsområderne, der arbejdes med efter behov, er de samme som under opholdet i Housing First:

 • Boligforhold
 • Økonomi
 • Sundhed & Trivsel
 • Socialt netværk & relationer
 • Daglig aktivitet & Beskæftigelse

Medarbejderen, som du kommer til at samarbejde med, er i et team, der er tilknyttet Housing Silkeborg, så du vil have mulighed for at lære medarbejderen at kende inden du flytter ud.

Du vil også have mulighed for at deltage i aktiviteter i Housing Silkeborg efter udflytning i egen bolig.