Selvbetjening og tidsbestilling

Lysbro Uddannelsescenter

Lysbro Uddannelsescenter varetager både STU uddannelse og dagtilbuddet Kunst

Lidt om tilbuddet:

Lysbro STU udbyder et individualiseret  ungdomsuddannelse for unge og voksne med særlige behov.

Lysbro Kunst er et §104 aktivitets- og samværstilbud med fokus på kunstnerisk udfoldelse, og mulighed for at lære diverse teknikker inden for forskellige kunstretningen, - alt efter interesse og forudsætninger.

LysbroKunst indgår i mange spændende kunstprojekter, og har løbende udstillinger både i det offentlige og private rum hvor kunsterne har mulighed for at få udstillet og måske solgt deres værker.

Medarbejderne i LysbroKunst er uddannede pædagoger, som alle har supplerende uddannelser inden for forskellige kunstretninger.

Se mere på: https://lysbrokunst.dk/

Målgruppe:

Lysbro STU er til unge som er tilkendt en STU uddannelse.

Lysbro Kunst er til voksne med udviklingshæmning og lign.  

 

Aktiviteter:

Ved Lysbro STU er der fokus på undervisning og udvikling af de unges individuelle faglige, sociale og personlige kompetencer jf. ”Bekendtgørelsen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” samt ”Silkeborg kommunes servicedeklaration for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)”

Ved Lysbro Kunst er der fokus på det kunstnerisk og kreative indenfor grafik, stof og design, keramik, billedkunst, glas, skulptur og formning.

 

Læs også