Selvbetjening og tidsbestilling

Lysbro Uddannelsescenter

Lysbro Uddannelsescenter varetager både STU uddannelse og dagtilbuddet Kunst

Lidt om tilbuddet

Lysbro Kunst er et §104 aktivitets- og samværstilbud med fokus på kunstnerisk udfoldelse, og mulighed for at lære diverse teknikker inden for forskellige kunstretninger, - alt efter interesse og forudsætninger. Der er værksteder til at arbejde indenfor grafik, stof og design, keramik, billedkunst, glas, skulptur og formning.

LysbroKunst indgår i mange spændende kunstprojekter, og har løbende udstillinger både i det offentlige og private rum, hvor kunstnerne har mulighed for at få udstillet og måske solgt deres værker.

Medarbejderne i LysbroKunst er uddannede pædagoger, som alle har supplerende uddannelser inden for forskellige kunstretninger.

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning og lign.

Lysbro STU

Lysbro STU udbyder et individualiseret ungdomsuddannelse for unge og voksne med særlige behov jf. lovgivning om Særlig Tilrettelagt Ungdomsudannelse.

Uddannelsen har fokus på undervisning og udvikling af de unges individuelle faglige, sociale og personlige kompetencer jf. bekendtgørelsen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, samt Silkeborg Kommunes servicedeklaration for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Lysbro STU er til unge som er tilkendt en STU uddannelse.

Læs også

Den 3-årige uddannelse for unge med særlige behov er en uddannelse, som er tilpasset uge, der som følge af handicap, har svært ved at leve op til fysiske, faglige og sociale krav. 

Uddannelsen kaldes også STU - særlig tilrettelagt undervisning.

På uddannelsen kan optages unge under 25 år, der efter afsluttet folkeskole, og efter visitation, bliver tilkendt en STU-uddannelse.

Uddannelsens mål er, at gøre dig parat til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Uddannelsens formål er, at udvikle dine personlige, faglige, sociale og samfundsmæssige kompetencer, rettet mod beskæftigelse, fremtidig bolig og fritid. 

I samarbejde med dine pårørende og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), er du med til at udarbejde din egen uddannelsesplan. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik. Det ugentlige timetal er 21 timer.

Indledende afklaringsforløb og den 3-årige ungdomsuddannelse

Din ungdomsuddannelse kan indledes med et afklaringsforløb. Dette kan vare op til 12 uger. Med udgangspunkt i dine indlæringstilgange, potentialer og interesser udarbejder vi her, sammen med dig, indholdet i din ungdomsuddannelse. I forløbet vil du også arbejde med dine fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Basisundervisning og tilbudsundervisning

Undervisningen foregår som basisundervisning.

I basisundervisningen følges du med dine holdkammerater hele skoleåret.

Du vil arbejde med relevante emner, som omhandler dig, dit liv og din omverden. Dit udbytte af undervisningen skulle gerne give dig nye muligheder i dit liv fremover.

Der undervises bl.a. i kommunikation, bo-undervisning, det at klare sig selv, samfundsorientering, egen økonomi, PC-kendskab, sociale fag og fritid. Du trænes også i at indgå i arbejdssituationer. Bl.a. bliver du undervist i arbejdsmarkedsforhold og kommer i praktik. Du kommer på virksomhedsbesøg, og du har fag, hvor du forbereder dig på dine praktikker.

Ungdomsuddannelsen og kompetencepapir

Når du afslutter din ungdomsuddannelse, får du et kompetencepapir, der beskriver, hvad du har lært og arbejdet med i løbet af uddannelsen.

Uddannelsen består af: 

  • Basisundervisning, hvor eleven har tæt kontakt med sin kontaktlærer eller kontaktpædagog. I forbindelse med basisundervisningen opsættes og justeres mål for den enkelte elev.
  • Valgfagsundervisning, hvor eleven har mulighed for at gå i dybden med mere interessebetonede emner.
  • Praktik som forberedelse til arbejdsliv eller videre uddannelsesforløb. Der kan etableres praktikperioder af op til 280 timers varighed på hvert af de 3 skoleår. 
  • Boundervisning, hvor eleven træner færdigheder i forskellige discipliner, der fremmer mulighederne for at kunne deltage selvstændigt og aktivt i samfunds- og fritidslivet.

Kunne du tænke dig at modtage særlig tilrettelagt undervisning (STU) på Lysbro Uddannelsescenter, skal du henvende dig til din UU-vejleder. 

Du kan også ringe til skolen på telefon: 21 58 91 46 og aftale et besøg og en samtale med leder Søren Mørch Sørensen.