Selvbetjening og tidsbestilling

Garn værksted

PH-aktiv

PH-aktiv er et tilbud for sindslidende i aldersgruppen fra 18 år og opefter.

Fisk i vand

Lidt om tilbuddet:

PH-Aktiv er et kombineret aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud, samt et tilbud under LAB loven. Tilbuddet er for sindslidende i aldersgruppen fra 18 år og opefter.

Aktiviteter:

I PH-Aktiv findes en række forskelligartede tilbud, der alle er findes på vores Ugeskema.

Aktiviteterne rækker fra køkkenarbejde og cafédrift, pasning af bier og bistader og naturplejeopgaver i skovene over kreativ værksted og IT-gruppe til motionsaktiviteter såsom svømning, mountainbike, naturtræning og motionscenter til åndedrætstræning, yoga, pige-/mandegruppe og pedelgruppe. Dertil selvudviklende gruppeforløb som for eksempel ”Job og Indsigt” og ACT.

Når du starter i PH-Aktiv tilknyttes du en kontaktperson som sammen med dig og din sagsbehandler/jobkonsulent, tilrettelægger dit forløb ud fra dine behov og ønsker.

Tilbuddet er åbent alle hverdage og der er aktiviteter fra 9-16.

For at kunne komme i PH-Aktiv skal du visiteres gennem Socialrådgiver i Socialafdelingen eller gennem jobcenteret.

Målgruppe:

PH-aktiv er et tilbud for sindslidende i aldersgruppen fra 18 år og opefter. Derudover er det et tilbud under LAB loven.

Tilbuddet henvender sig til borgere som ønsker at arbejde hen imod en tilknytning til arbejde eller uddannelse. Forløbene kan være af varierende længde.

Billeder af PH-aktiv