Selvbetjening og tidsbestilling

Vejskilt - Bakkevænget

Værestedet Bakkevænget

Værestedet Bakkevænget er for alle psykisk sårbare borgere, bosat i Silkeborg kommune. Værestedet støtter op om, at mennesker med psykisk sårbarhed får rum og mulighed for at danne og vedligeholde sociale netværk.

Værestedet Bakkevænget Kjellerup set fra vejen

Lidt om tilbuddet:

Værestedet i Kjellerup ligger i naturskønt område. Huset danner ramme for mange gode arrangementer- f.eks. fællesspisning, kreative aktiviteter, grupper mm. Der er mulighed for at man kan trække sig, selvom der er mange mennesker i huset, samt mulighed for at tale sammen i både store og små grupper.

I Værestedet er der mulighed for at træne sociale færdigheder, kommunikation og almindelig dannelse. Mulighed for at blive udfordret på sine holdninger, måder at tænke på, samt at blive spejlet i det. Opbygge og vedligeholde sociale relationer. Øve sine indsatsmål i trygge rammer, fastholde daglige rutiner og undgå isolation.

Tilbuddet er kendetegnet ved:

Værestedet er til for borgerne og derfor ønsker vi at man aktivt deltager i beslutninger og aktiviteter. Vi har på en fælles stop op dag lavet følgende fælles aftaler:

  • At man taler i en god tone
  • At når man deltager i fælles madlavning og spisning, så hjælper man til
  • At alle bliver accepterede, med de udfordringer man måtte have
  • At man ikke er tydeligt påvirket, når man bruger Værestedet

Der er nogle faste medarbejder, der dækker timerne i Værestedet. Elever og studerende deltager også i det omfang det giver mening, i forhold til deres læring. Der er 1- 2 på arbejde ad gangen, alt efter omfanget af opgaverne.

Målgruppe:

Værestedet er for alle psykisk sårbare borgere, bosat i Silkeborg kommune. Værestedet støtter op om, at mennesker med psykisk sårbarhed får rum og mulighed for at danne og vedligeholde sociale netværk.

Det kræver ingen visitation, at benytte værestedet. Man er altid velkommen til at kigge ind, og få en samtale med en af medarbejderne i åbningstiden. De fleste laver en aftale om et forbesøg med deres bostøtte, men der ligger ikke noget krav om forbesøg/forsamtale.

Aktiviteter:

Mandag:
Kl. 9.30-11.30.
Mulighed for at få Nada
Mulighed for at lave forskellige former for kreative ting.
Mulighed for at komme og få en kop kaffe eller the.

Tirsdag:
Kl. 15.00-19.00
Fællesspisning
Vi hjælpes ad med at købe ind og lavemad.
Ture ud af huset ca. en gang om måneden

Onsdag:
Kl. 13.00-16.00
Mulighed for Nada
Musik
Hjemmebag, eller grønt og frugt

Fredag:
Kl. 13.00-15.00
Vi siger god weekend

Det koster ikke noget at benytte Værestedet, men der er egenbetaling for mad og kaffe, samt de forskellige aktiviteter man deltager i.

Billeder af Værestedet Bakkevænget