Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Anette Lüders Germandsen

Anette er dagplejer i Kjellerup. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Anette Lüders Germandsen ny

Hvem er jeg:

Jeg er født i 1973 og har været dagplejer siden 2007. Jeg bor med min mand og vores to fælles børn, der er født i 2005 og 2008.

Vi bor tæt på skoven og naturen lige ned til Krabbes grønne ring.

Som dagplejer er jeg kærlig, ærlig, omsorgsfuld og hjertevarm. Jeg er udadvendt, hjælpsom og glad af natur, er god til at skabe ro omkring mig selv og børnene.

Jeg er iderig, kreativ og brænder for mit job.

Vores hjem er røgfrit døgnet rundt og meget allergivenligt.

Det er meget vigtigt for mig at have kendskab til nyeste viden omkring børn. Derfor deltager jeg løbende i relevante kurser.

Hvad er et godt børneliv ved mig:

For mig er det vigtigt at skabe en god relation og tilknytning til det enkelte barn. At se, møde og anerkende det enkelte barn, som det barn, det er, og ikke kun for de ting barnet yder og gør.

Ved anerkendelse opbygges barnets selvværd og ved ros barnets selvtillid.

Endvidere er det vigtigt at udvikle og motivere barnet på alle alderstrin, at barnet bliver selvhjulpen, lærer at blive en god kammerat, lærer at sige til og fra overfor de andre børn.

Jeg arbejder ud fra de pædagogiske læreplanstemaer og lægger stor vægt på, at børnene på alle måder bliver klar til de udfordringer, de møder fremover på livets vej.

Sådan er min hverdagsrytme:

Hos mig har vi en struktureret hverdag med ro, tid og nærvær i et kærligt hjemligt miljø.

Dagen starter med morgenmad.

Derefter bager vi måske boller eller læser, synger, hører musik, leger, eller måske er vi kreative, indtil det er tid til formiddagsmad.

Kl. ca. 9.00 er det tid til at gå udenfor. Vi tager måske på en tur, som er rig på oplevelser og læring. Vi udforsker og bruger naturen som legeplads.

Kl. ca. 10.45 - 11.15 er det tid til frokost.

Evt. medbringer vi madpakker på turen. I vinterhalvåret laver vi varm mad en gang om ugen sammen med en kollega.

Kl. ca. 12.00 - 12.30 er det tid til middagssøvn.

Efter middagssøvnen spiser vi eftermiddagsmad, læser, leger og meget andet.

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Vi skaber ro i dagligdagen, så der er tid til læring i alle hverdagens opgaver.

Så som at lave og forberede mad, bage, borddækning, spisesituationer, tage tøj på og af, passe urtehave “ fra jord til bord “ og meget andet.

Laver legemiljøer, der indbyder til ny leg og læring både inde og ude.

Besøger biblioteket med de tilbud, som vi finder relevante for børnegruppen.

Mødes på legepladser eller hos kollegaer.

Det er vigtigt for mig, at børnene har gode relationer til børn og voksne i min gruppe, hvilket giver barnet tryghed i forhold til gæstedagpleje.

Hver 14. dag tager vi i heldagslegestuen i Mariehønen.

Jeg er optaget af at gøre de ting med børnene, som forældrene ikke altid selv når i en travl hverdag.

Forældresamarbejdet:

Det er utrolig vigtigt for mig at have et tæt, positivt, ærligt og åbent forældresamarbejde, så alle får en tryg og god hverdag.

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Kjellerup