Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Anette Schmidt Høeberg

Anette er dagplejer i Gødvad. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Anette Schmidt Høeberg

Hvem er jeg:

Jeg er født i 1989, er uddannet pædagogisk assistent og har været dagplejer siden marts 2019.

Jeg bor sammen med min mand Jimmie, vores 2 børn som er fra 2008 og 2012 og vores kat.

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg lægger vægt på nærværd, omsorg, tryghed og en god relation/tilknytning til børnene og børnene imellem.

Jeg støtter børnene i deres udvikling og selvhjulpenhed, og møder børnene hvor de er og deres behov.

Det er vigtigt at der er tid og rum for børnene at udforske og lege og have et godt fællesskab.

Sådan er min hverdagsrytme:

Vi starter dagen stille og roligt med en bog, leg eller hvad børnene lige har lyst til.

Formiddagslur ca. mellem 8.00-9.00.

Ca. kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad.

Jeg planlægger formiddagen ud fra den børnegruppe jeg har, med fx gå tur, leg i haven eller inde, aktiviteter, besøge kollegaer osv.

Ca. kl 11.15 spiser vi frokost, derefter middagslur til de vågner.

Ca. ved 15 tiden spiser vi eftermiddagsmad.

Hver 14. dag er vi i heldagslegestue.

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

For leg og læring sørger jeg for at det foregår i børnehøjde og i forhold til hvor børnene er.

I dagligdagens rutiner hjælper de til med bordækning, tøj af og på osv.

Vi har en stor gang der b.la. bliver brugt som kørebane, motorik/sanse bane, spille/trille bold og hvad fantasien ellers bidrager med.

Legeværelset er indrettet med b.la. en bilbane, læse/hygge krog, et legekøkken, bord, dukker, klodser osv., med mulighed for rolle- og samspils lege.

Forældresamarbejdet:

For mig er det vigtigt at have en god dialog med forældrene om deres børns udvikling, om der er noget at være obs. på og hvad der rører i deres liv der kan have betydning for deres udvikling og trivsel.

At jeg kan komme til dem og omvendt hvis der skulle være noget. at vi kan være ærlige overfor hinanden.

Husdyr:

Ja, jeg har en kat. 

Gødvad