Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Annette Holm Rasmussen

Annette er dagplejer i Kjellerup. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Annette Holm Rasmusen

Hvem er jeg: 

Jeg er gift med Jan. Har 2 voksne piger og nogle skønne svigersønner. Har 2 dejlige børnebørn.

Vi bor i et nyt boligkvarter og dagplejebørnene og jeg har været med i mange byggeprojekter.

I 2001 tog jeg PGU og jeg har deltaget i mange forskellige kurser i dagplejen. Seneste er her i efterår 2019.

Jeg er meget optaget af relationsarbejde, tilknytning og samspil.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

At skabe et lille trygt miljø, hvor børnene bliver udfordret, set og hørt.

Nærhed anderkendelse og at vi har betydning for hinanden.

Skabe gode venskaber, vi hjælper hinanden.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

De børn der møder tidligt får morgenmad, jeg spiser altid med børnene.

Så er der leg til alle er mødt ind.

Så samles vi, om vores sangkuffert og får læst en bog, måske bager vi, et eller andet fælles.

Så får vi formiddagsmad og de fleste dage går vi ud at lege.

Hver uge har vi en dag i legestue, og hver 14. dag mødes mit hold enten på en legeplads eller i skoven.

Så er det frokost tid, alle får vasket hænder.

Derefter middagslur.

Så står vi efterhånden op igen.

Vi får eftermiddagsmad og leger igen til børnene tripper hjem.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Er bevidst om at jeg går foran, når noget nyt skal præsenteres.

Jeg optaget af tematisk sprogarbejde som I forældre bliver en del af.

Oplever, når der flyttes rundt på, f.eks. en bænk, opstår ny leg.

Er igangsætter og inviterer til leg.

 

Forældresamarbejdet:

At vi får nogle gode snakke om hvad der er vigtigt for dit barn og hvorfor.

At vi har en god dialog.

Respekt for hinanden

 

Husdyr:

Ja, en lille dansk/svensk gårdhund der hedder Kiki.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Kjellerup