Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Birgit Francois Olsen

Birgit er dagplejer i Them. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Birgit Francois Olsen

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Birgit, en årgang 1960, gift med Søren og sammen har vi to piger, som har beriget os med dejlige børnebørn.

Jeg har været dagplejer siden 1990 og har løbende været på diverse pædagogiske kurser, samt taget Silkeborg dagplejeuddannelse.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg lægger vægt på at skabe gode relationer mellem mig, barnet og børnene imellem.

Tryghed, plads til forskellighed, tid og ro til fordybelse, udforske og lege.

Blive selvhjulpen, tage tøj/sko af og på, hjælpe andre, tro på sig selv.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Dagen starter stille og roligt, mens børnene kommer.

Vi hygger og leger til alle er kommet, så får vi vores formiddagsmad ca. kl. 9.

Derefter har vi gerne en aktivitet, f.eks. en tur i skoven, på legepladsen, mødes med kollega og børn, eller vi har noget i kalenderen vi skal.

Sang kuffert/lege.

Middagsmad omkring kl. 11.30, bagefter er det putte tid, til ca. kl. 15.

Eftermiddagen går ofte med at kigge bøger og børnene bliver hentet en efter en.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg har et læsehjørne, med madras og bøger, en hulekrog, hvor man kan slappe af eller tumle.

Vi bruger meget sangkuffert, hvor børnene vælger et emne fra, med en tilhørende sang, der lære de også turtagning.

Vi er i heldags legestue ca. hver 14 dag, hvor vi har forskellige temaer f.eks. krop og bevægelse, dyr og naturen, børne yoga.

Børnene lære at være en del af et større fællesskab, skabe relationer til andre børn og voksne, end dem i deres egen dagpleje.

Vi besøger biblioteket, børnehaven, bondegården, brandstationen og går til morgen sang i kirken, eller vi tager cyklen ud i det blå.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtigt at vi har en god dialog og tillid til hinanden.

Åbenhed og ærlighed.

Får snakket om barnets udvikling, være lyttende.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en hund.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Them