Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Birthe Marie Blohm

Birthe er dagplejer i Fårvang. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Birthe Marie Blohm

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Birthe og er gift med Torben.

Jeg har to voksne børn og børnebørn.

Vi bor på et nedlagt landbrug med boldbaner og skolens legepladser tæt på.

Jeg har været dagplejer siden 1994 og i 2004/5 gennemførte jeg den pædagogiske grunduddannelse.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Et trygt miljø med ro, nærhed og tid til fordybelse.

Jeg snakker meget med børnene om hvad vi laver.

Der er meget læring i hverdagsrutiner og gennem leg.

Børn har brug for genkendelighed og gentagelser.

Børnene lærer at tage hensyn til hinanden og vise omsorg.

Vi fordyber os i naturens skiften, kigger på snegle, pjasker i vandpytter og puster mælkebøtter.

Børnene bliver selvhjulpne og det giver et godt selvværd så de er rustet til at komme videre i børnehave.

Det vigtigste for jeres lille guldklump er at der skal være plads til masser af knus og kram, sjov og hygge.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Vi synger, laver rim og remser.

Vi er meget ude hvor børnene hjælper med at fodre dyrene.

Vi benytter os af nærområdet med boldbaner og legeplads, hvor vi får udfordret motorikken.

Jeg ser hvad der lige fanger børnene, jeg kan godt have planlagt en aktivitet, men så er det lige traktoren der slår græs, der fanger os.

Vi går i legestue en gang om ugen og besøger kolleger, så børnene bliver trygge ved at være i større grupper.

Vi har mulighed for at besøge ældrecentret og skolens gymnastiksal.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg har lavet plancher med hverdagsting, hvor vi snakker om farver og hvad tingene hedder.

Vi samler æg, som børnene er med til at gøre klar til rugbrød.

Når børnene mestrer en kniv skærer de grøntsager og frugt og hælder vand i krus.

Vi laver motorikbane hvor de kan hoppe på madrassen.

Vi går på forskelligt materiale og får øvet sanser.

Vi giver hinanden massage.

Børnene er gode til at finde klodser, køkkenting osv. så de får gode sociale relationer gennem leg.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtigt med tillid og en god dialog med forældrene og at der er tid til en snak om hvordan dagen er gået ved afhentning.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en hund i hundegård, en kat, høns og dådyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Fårvang