Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Birthe Villekjær Solnæs

Birthe er dagplejer i Ans. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg: 

Her hos os er der min mand Benny og jeg.

Vi har 3 voksne børn og 5 børnebørn.

Jeg startede som dagplejer i 1987.

Vi bor i et roligt kvarter med en dejlig stor have, hvor børnene kan boltre sig.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

At være en stabil dagplejer, der elsker sit arbejde og knytter gode relationer til børnene og giver dem masser af omsorg og kærlighed.

Jeg vægter forudsigelighed og overskuelighed i hverdagen.

Er medlem af grønne spirer og sætter stor pris på udeliv.

Ønsker at lære børnene at sætte pris på naturen og have respekt for dyr og planter.

Prioriterer god tid til børnenes initiativer og fordybelse.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Børnene modtages stille og roligt om morgenen.

Vi spiser formiddagsmad ca. Kl. 9.00 derefter laver vi forskellige aktiviteter ud fra børnenes behov og ønsker.

Vi snakker om dagen, hvad vi skal.

Synger nogle sange og læser evt. en bog. Går evt. en tur i regnvejr og finder snegle og hopper i vandpytter.

Ca. Kl. 11.30 er det frokosttid, som ofte spises i det grønne.

Derefter middagslur.

Ca. Kl. 15.00 starter vi på eftermiddagsmad, leger igen udenfor, hvis vejret tillader det, eller læser en bog.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg bruger naturen til at stimulere børnenes nysgerrighed og udfordrer deres motorik.

Inddrager børnene i hverdagens gøremål.

Bager boller og pandekager, dækker bord, hjælpes ad med oprydning m.m.

Medlem af grønne spirer, laver eksperimenter i naturen, tager f.eks. snebolde med ind om vinteren.

For at stimulere børnenes sprogudvikling, læser vi historier og eventyr og synger meget.

Jeg holder meget af musik og bevægelse og brug af rim og remser.

Vi leger også med ordkort.

Jeg arbejder meget med at børnene bliver selvhjulpne, så de står godt på deres ben inden børnehavestart.

Vi bruger tid på at lege sammen, interessere os for hinanden og drage omsorg for hinanden, så der på denne måde læres at blive en god ven.

 

Forældresamarbejdet:

At børn og forældre føler sig trygge.

En god dialog med forældrene.

Gensidig respekt og ærlighed.

 

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Ans