Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Charlotte Lajgaard

Charlotte er dagplejer i Kjellerup. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Charlotte Lajgaard

Bolig:

Hus

Husdyr: 

Nej

Max antal børn: 5


Hvem er jeg:

Dagplejens (mit) arbejde indeholder overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante aktiviteter og metoder. Jvf. ”Det gode Børneliv”, som kan findes på dagplejens hjemmeside.

Hvad skal der til?
Jeg gjort mig tanker om, hvilke læringsmiljøer jeg tilbyder børnene, så også børn med særlige behov kan være med. Det handler om at skabe en balance mellem aktiviteter, hvor jeg går foran med en aktivitet eller valg af indhold for dagen til at være medspiller for også at lade børnene selv definere indholdet.

Jeg arbejder hele tiden på at udvikle mig, som dagplejer og søger inspiration og ny viden om små børn.

Med min deltagelse i forsknings projektet Barnet i Centrum, har jeg fået et skærpet fokus på at søge barnets interesser og går hver dag på opdagelse i det enkelte barn.

Vigtigt er det også for mig, at jeg har et vellykket samarbejde med jer forældre. Det er vigtigt for mig at kende jeres ønsker, viden eller bekymring, for at vi sammen kan støtte jeres barn bedst muligt.

Hvad er baggrunden?
Som mor (til tre) ved jeg hvilke følelser, der kan være ved at skulle lade sine guldklumper passe af andre.
Jeg startede som dagplejer i 1995, hvor vores den ældste var 5 år.

Jeg vil gerne gøre en indsats for alle børn og medvirke til at gøre dem robuste til overgangen til børnehaven, således at de lærer at begå sig også i større sammenhænge. Jeg støtter den enkeltes særlige behov for at give alle børn lige livschancer. Børn udvikler sig forskelligt og tager noget forskelligt med sig. Æblet falder sjældent langt fra stammen, som man siger.

Da vore egne børn var små, var jeg instruktør til mor-far-barn gymnastik og puslinge gymnastik og søgte derfor viden om den motoriske udviklings betydning for barnet.
Endvidere er ICDP mit arbejdsredskab - det handler om samspil og anerkendelse, hvilket har stor betydning for barnets opfattelse af sig selv.

Hvilke faldgrupper kan der være?
Det at arbejde ud fra pædagogiske læreplaner må ikke blive en ”hak af” metode. I den sidste ende er det børnenes liv, lyst, interesse og energi, der sætter dagsordenen.
Alligevel bør der stilles spørgsmål om: Hvad er formålet? Hvad er indholdet? Hvilke metoder kan anvendes? Hvordan kan der evalueres? Samtidig med at vi skal have øje for at kunne se det store, i det små, i hverdagspædagogikken.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Kjellerup