Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Connie Thorsager Lassen

Connie er dagplejer i Ans. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Connie Thorsager Lassen

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Connie, er gift med Sten og sammen har vi 4 børn, født i henholdsvis 1992, 1994, 1999 og 2002.

Børnebørn er der også kommet til.

Jeg har været dagplejer siden 2002.

Vi bor lige udenfor byen i et hus med god udenomsplads og naturen lige uden for døren.

Jeg er grøn spire naturdagplejer.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg lægger stor vægt på tryghed, nærvær og omsorg både mellem mig og børnene.

Det er vigtigt for mig, at der er tid og rum til det enkelte barn, og deres forskellige udvikling.

Fællesskab, hygge, læring, at lege og udforske har stor værdi for mig.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Børnene kommer i løbet af morgenen.

Der spises evt. morgenmad, der bliver hygget og leget, og for nogle børn er der behov for en formiddagslur.

Ca. kl. 9 spises der formiddagsmad, og derefter går vi i gang med formiddagens aktiviteter.

Kl. ca. 11.30 spiser vi frokost, hvorefter der gøres klar til eftermiddagslur.

Børnene vågner på forskellige tidspunkter, men fra kl. ca. 15 serveres der eftermiddagsmad.

Der hygges og leges indtil børnene bliver hentet.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg giver plads og tid til fordybelse i det, som det enkelte barn er optaget af indenfor leg og børnekultur, hverdagsrutiner og aktiviteter.

Dagen forgår i henhold til den styrkede pædagogiske læreplan, og det betyder at jeg har focus på kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskab, alsidig personlig udvikling og social udvikling.

Vi er stort set ude hver dag og bruger de muligheder naturen giver os for leg og læring.

Motorik, sange og sanglege, bøger, rim og remser indgår også ofte i ugens løb.

Hverdagsrutiner såsom tøj af og på, dække bord osv. er vigtig læring og det giver vi os tid og ro til hver dag.

I legen og aktiviteterne har jeg øje for, og støtter det sociale samspil.

Vi går i dybden med forskellige temaer, men der er stadig plads og tid til den enkeltes interesser og leg.

Vi er i for formiddagslegestue, heldagslegestue og udflugter med de andre dagplejere og børn i gruppen.

Vi deltager i fællesaktiviteter med alle dagplejere i Ans, bl.a. motorik i skolehallen, fastelavnsfest, sommerhygge og julefest.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtigt for mig, at vi er gensidige åbne og ærlige, respekterer hinandens forskelligheder og at vi i fællesskab arbejder for, at skabe de bedste rammer, vilkår og muligheder for barnets udvikling.

 

Husdyr:

Ja, jeg har katte (som kun er udenfor)

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Ans