Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Dagmar Kahler

Dagmar er dagplejer i Kragelund. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Dagmar Kahler

Hvem er jeg: 

Jeg er gift med Lars, sammen har vi 3 voksne børn, som er flyttet hjemmefra.

Jeg har været dagplejer i perioden 1990-93 og igen siden 1996.

Vores hjem er 100% røgfrit.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Det er vigtigt for mig, at børnene føler sig trygge, set og hørt her hos mig, da det er forudsætningen for læring.

Jeg lægger vægt på, at børnene lærer at vise omsorg for og hjælpe hinanden, at de oplever et fællesskab med hinanden.

Derudover synes jeg at det er vigtigt, at børnene så vidt muligt (alderssvarende naturligvis) bliver selvhjulpne.

Jeg går op i at de udvikler sig motorisk og sprogligt.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Der er mulighed for at få tidlig morgenmad, hvis der er behov.

Mellem 8.00 og 8.30: børnene får formiddagsmad. Derefter – medmindre vejret er fantastisk og vi går ud i stedet for - foregår der en indendørs aktivitet.

Senest 9.30 går vi ud og kommer først hjem igen ca. kl. 11.00.

Efter frokost leger børnene lidt, derefter er det tid til en lur, putning starter ca. 12.15.

De helt små børn, som har behov for en formiddagslur, får det selvfølgelig og dagen bliver tilpasset dette.

Én gang om ugen har vi om formiddagen mulighed for at komme i hallen og lege.

Hver anden uge har vi heldagslegestue i børnehaven.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg prøver at skabe tid til læring hele dagen igennem ved at have både planlagte og spontane aktiviteter og ved at følge børnenes interesser.

Som nævnt foregår der en aktivitet hver dag efter formiddagsmåltidet, det kan være: sang, puslespil, modellervoks, tegning (alt sammen ved spisebordet), (dialogisk) læsning (på sofaen) eller motorik (på værelset og i køkken-alrummet). Aktiviteterne bliver tilpasset hvert enkelt barns udviklingstrin.

Vi er ude stort set hver dag uanset vejr, enten i haven, på legepladsen eller i den skønne natur, som omgiver Kragelund. Her bruger børnene deres krop, oplever årstiderne, føler blæst, kulde, varme og regn.

Vi spiser skvalderkål, bøgeblade, hyben og bær. Vi kigger på køretøjer og dyr og har god tid til at tale om alt det, vi ser på vores ture.
Vi snakker mængder, størrelse, farver, benævner dyr og planter.

Børnene får lov til i fred og ro at udforske naturen, bliver også opmuntret til at udnytte naturen motorisk og til lige at gøre det, de ikke tror, de kan.
Vi mødes med kolleger på legepladsen, i hallen og til heldagslegestue. På den måde lærer børnene de andre voksne og børn at kende og at begå sig i større fællesskaber.

Børnene får selvfølgelig også ro til at lege selv og med hinanden – både ude og inde.

Børnene lærer at håndtere konflikter, at vise omsorg for hinanden og at lade andre komme til (turtagning).

Når børnene er gamle nok, bliver de inddraget i beslutningen om, hvor vi skal tilbringe vores formiddag.

 

Forældresamarbejdet:

I forhold til jer forældre ønsker jeg mig, at vi har et tillidsfuldt samarbejde omkring jeres barn, at vi også kan tale sammen om de ting, som kan være svære.

 

Husdyr:

Vi har en meget rar kat ved navn Ib. Den undgår helst at være sammen med mindre børn og foretrækker roen på sofaen i stuen

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Kragelund

Pædagogisk leder Kirsten Hansen Mobil nr. 30 66 43 19

Pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen mobil nr. 30 66 43 16