Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Doris Andersen

Doris er dagplejer i Thorning. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Doris Andersen

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Doris og er gift med Gert og vi har 3 vokse børn, vi er så heldige at have 6 børnebørn.

Jeg bor midt i byen og har været ansat siden 1981.

Jeg har været på mange pædagogiske kurser , bl.a. astma og allergi, for tidlig fødte børn og senest 1. modul i Silkeborg dagplejeuddannelsen.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Hos mig er det vigtigt børnene at bliver set og hørt og at det enkelt barn bliver mødt med tryghed og positiv tilgang til det barnet kan og vil.

Jeg arbejder meget med læringsrum og derigennem bliver der fundet en rolig stemningsfuldt respekt for det vi alle kan.

Vi arbejder med selvhjulpenhed og børnene hjælper gerne hinanden hvis en ikke helt kan selv.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Min dag starter ca. 6.30 med morgenmad.

Nogle er lidt trætte, så er der lidt morgenhygge med dynen på madrassen. Ellers er der lidt fælles ro, indtil alle har spist.

Klokken 9.00 er der formiddagsmad og 11.30 er der frokost.

Vi er altid ude om formiddagen og børnenes humør bestemmer om vi er ude af huset eller hjemme i haven, vi går ture i skoven, legepladsen, besøger børnehaven, salmesang, motorik i gymnastiksalen, lille legestue eller heldags legestue, spejdernes shelters og udeområde .

Vi har mange lokale tilbud, men det er børnenes humør, der bestemmer, hvad vi deltager i.

Ca. kl. 15.00 er børnene oppe, efter middagssøvnen, så spiser vi eftermiddagsmad.

De begynder at gå hjem, så derfor er det lidt rolleleg, puslespil, bøger, LEGO o.s.v

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg har en sangkuffert, som bruges hver dag.

De ved at vi starter i stuen uden legesager. Der er ro og det hjælper med at komme ind til de genkendelige sange, rim og historie.

Jeg har børnene med i de praktiske ting, som når vi dækker bord, tømmer og fylder opvaskemaskinen.

Rollelegen er vigtigt, biler, legekøkkenet med mad, kopper, ske, kniv, gaffel, gryder osv.

Der kan udvikles sprog, sociale relationer og turtagning i alt leg, og tiden er der altid i min dagpleje.

GRØNNE SPIRE er med til at udvikle interesse for dyr og mad .

Vi spiser varieret og næringsrigtigt, men de bliver også præsenteret for nye og spændende smagsoplevelser.

Vi har en bondegård, hvor vi er velkomne og må røre dyrene.

 

Forældresamarbejdet:

Jeg synes at åbenheden er det vigtigste fra forældre og mig, og den tidlige visitering gør at det er nemt at få talt om de små ting i hverdagen.

At forældrene kommer helt ind i mit køkken for at afleverer sit barn, at de fortæller hvordan barnets morgen er gået.

At de gør det samme om eftermiddagen, så jeg kan fortælle hvordan dagen har været hos mig.

Jeg har løbende samtaler om barnets udvikling og vil gerne have at de fortælle mig, hvis de undrer sig over noget i min dagpleje.

Jeg vil gerne have alle til kaffe og fælles hygge i mit hjem 2 gange om året.

 

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Thorning / Vium-Hvam - Skræ

Pædagogisk leder Kirsten Hansen mobil nr. 30 66 43 19

Pædagogisk leder Lisbeth Lausten Bang mobil nr. 51 70 36 69