Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Eva Jeanette Andreassen

Eva er dagplejer i Silkeborg syd og midtby. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Eva og er født i 1970.

Jeg er gift, har en voksen søn og en bomuldshund.

Jeg har været dagplejer siden august 2015.

Jeg er uddannet pædagog i 1996.

Jeg har arbejdet i børnehaver og vuggestue.

Jeg er i 2012. blevet uddannet til logopædagog, derfor har jeg meget fokus på den sprogligeudvikling.

Jeg nyder den tætte kontakt med børnene og at følge dem og deres udvikling fra de starter her til de skal i børnehave.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg vægter at der er en god stemning her og at der er plads til forskellighed.

Jeg bruger meget tid på at få skabt gode relationer børnene og mig imellem.

At børn har tid og rum til at udforske og lege.

Jeg taget udgangspunkt i det enkelte barn og søger for at alle børn bliver set.

Jeg gør det at lære dem, at blive selvhjulpne til en aktivitet i dagligdagen og opfordre børnene til at hjælpe hinanden, hvis det er lidt svært for en anden.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Min dag starter stille og roligt op, der modtages børn og der hygges og leges til alle børn er kommet.

Formiddagen foregår med aktiviteter udfra børnenes behov og humør.

Vi synger, rimer og remser og laver sproglige aktiviteter og har en dag med kreative aktiviteter.

Vi går ture i skoven og ved søen og ofte går turen til Silkeborg Bad, hvor vi leger i den store have.

Vi besøger kollegaer og tager i legestue hver 14. dag sammen med dagplejegruppen.

Eftermiddagen bruges på hygge sammen om frugten og tit leger vi i haven.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Børnene hjælper med de praktiske ting f.eks. dække bord, rydde op inden vi skal spise, lære at sætte deres sko og tøj på plads.

Øver sig i at blive selvhjulpne ved selv at tage sko på og af, tøj af og på.

Tænker meget på at skabe legemiljøer, der indbyder til rollelege og samspilslege både ude og inde.

Når vi er på tur snakker vi om og sætter ord på det vi ser.

 

Forældresamarbejdet:

Jeg vægter et åbent og ærligt forældre samarbejde.

At der er tid til dialog om barnet og hvordan dagen er gået.

At der er ro og tid til at modtage alle børn, så børnene får en god start på dagen, den har betydning for hvordan resten af dagen forløber.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en bomuldshund

Silkeborg syd og midtby

Pædagogisk leder Laila Højen mobil nr. 30 66 43 25

Pædagogisk leder Jeannette Sloth Pedersen mobil nr. 30 66 43 18

Pædagogisk leder Susanne Hansen mobil nr. 29 63 04 60