Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Gitte Bak Toustrup

Gitte er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Gitte Toustrup

Hvem er jeg:

Jeg er gift med Claus - vi har 2 børn og 3 børnebørn.

Jeg har været dagplejer siden 2004 og nyder hver eneste dag den tætte kontakt med børnene og ikke mindst deres udvikling fra de starter hos mig som 8-10 måneder og til de skal i børnehave.


Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg sætter stor pris på at der er god stemning mellem børnene samt mellem mig og børnene.

Jeg bruger meget tid på at skabe gode sociale relationer mellem børnene - her er plads til at alle bliver set.

Lærer dem at blive selvhjulpne.


Sådan er min hverdagsrytme:

Jeg starter altid dagen stille og roligt, vi hygger og leger, til alle er kommet.

Formiddagsmad ca. 8.30-9.00.

Herefter laver vi forskellige aktiviteter (vi synger f.eks. hver dag).

Ca. 11.15 spises der frokost.


Middagssøvn til børnene vågner og ca. 14.30 starter vi løbende på eftermiddagsmaden.

Dagen sluttes ofte med leg i haven.

Vi er stort set ude hver dag - rigtig meget i haven.

Derudover bruger jeg legepladserne, skoven og naturen omkring mig, hvor vi også sommetider mødes med mine kollegaer.


Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg har næsten altid et bord “dækket” som er klar til at lege ved.

Næsten dagligt bliver der leget ved det - lavet mad til dukkerne - serveret kaffe/kage/pizza til mig.

Laver ofte et hjørne til læsning (med tæppe/madras, små stole og bøger).

Derudover laver jeg forskellige “stationer” med Lego - med dukketing - med biler.

Vi synger hver eneste dag, rigtig ofte kigger vi i bøger og snakker om det der er i dem.

Børnene deltager så meget de vil i de daglige gøremål - dækker bord, sætter i/tømme opvaskemaskine, vasketøj ud af vaskemaskine, vande blomster i haven, feje/samle blade om efteråret.

Snakker meget med børnene om det vi laver.

En gang om ugen er vi i heldagslegestue, her styrkes trygheden og fællesskabet til andre børn og voksne.

Forældresamarbejdet:

Det er vigtigt for mig at der er tillid og åbenhed mellem forældrene og mig.

At vi lige får snakket om, hvad børnene har lavet i løbet af dagen.

At vi løbende taler om barnets udvikling.


Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Balle, Dalvejen og Højmarkskvateret