Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Gitte Berwald Nielsen

Gitte er dagplejer i Skægkær/Lemming. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Bolig:

Hus

Husdyr: 

Nej

Max antal børn: 5


Hvem er jeg:

Jeg er født i 1961 og gift med Dan. Vi har 3 børn som alle er flyttet hjemmefra.
Jeg har været ansat siden april 1990 og er uddannet pædagogisk assistent.

Jeg arbejder ud fra værdierne i grønne spirer, og er ude i al slags vejr.
Jeg arbejder med værdierne i "Det gode børneliv": Demokrati, anerkendelse, faglig udvikling, forpligtende samvær, nysgerrighed og lysten til at lære.

Jeg arbejder ansvarsfuldt og professionelt med børnene og lægger vægt på:
- Nærvær
- Tryghed
- Omsorg
- Fordybelse
- De udfordringer/muligheder der er ved børn med særlige behov.
- At børnene inkluderes.

Jeg har musik i hverdagen. Vi synger, har sange med fagter, sanglege og spiller på instrumenter.

Jeg vægter, at der er god stemning i mit hjem.

En god daglig dialog omkring det enkelte barn er vigtig for udvikling og trivsel.
Jeg er modtagelig for nye ideer og udfordringer.

Vi er i heldagslegestue ca. hver 3. uge i Skægkær Børnehave. Vi mødes sammen med 4 andre dagplejere og deres børn.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Skægkær Lemming

Pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen mobil nr. 30 66 43 16

Pædagogisk leder Kirsten Hansen mobil nr. 30 66 43 19

Pædagogisk leder Lisbeth Lausten Bang mobil nr. 51 70 36 69