Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Heidi Geertsen

Heidi er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Heidi Geertsen

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Heidi, er gift med Hans-Arne, vi har to udeboende børn, Henrik fra 1992, og Helene fra 1996.

Vi har en kat der hedder Hamilton, og en chinchilla der hedder Albert.

Pt. Ingen hund

Dyr giver bare børn så meget, det er rigtig godt at lære at være sammen med dyr.

Jeg har været dagplejer siden 1996, så jeg har rigtig meget erfaring med små børn.

Jeg har været på nogle kurser igennem tidens løb, det sidste jeg har været på er dagplejens dagplejeuddannelse modul 1, på fire uger, et rigtig godt kursus.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

At barnet og jeg får skabt en god relation, og en tæt tilknytning fra starten af i min dagpleje.

Det er vigtigt at barnet bliver set og hørt i deres hverdag, der er en god stemning, og barnet lære at være sammen med andre børn, det giver et godt selvværd, og det gøre til at de trives og udvikler sig i de udviklingszoner der ligger dem nærmest.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Når alle børn er kommet, har vi en samling hvor vi synger, har ordkort som vi snakker om, vi siger goddag til hinanden.

Vi får formiddagsmad ca. kl. 9.00, så går vi tur i nærmiljøet hvor vi har en lille sø, nogle gange med ænder, og nogle gange med besøg af en fiskehejre.

Vi er i haven eller laver nogle aktiviteter som børnene ønsker.

Vi kigger i bøger og har dialogisk læsning, som går ud på at kigge på billederne i bogen og snakke om dem.

Mellem kl. 11.00 og 11.30 er der frokost, derefter middagslur.

Når børnene er kommet op af middagsluren, er der eftermiddagsmad.

Derefter leg og hygge igen.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

God motorisk udvikling er vigtigt, da det fremmer indlæringen fremadrettet.

Jeg har forsøgt ud fra de muligheder jeg har at indrette læringsmiljøet inde og ude.

Sådan at børnene bliver motorisk stimuleret, og de har en god mulighed for udvikling, leg og læring.

Vi går i legestue, hvor børnene får mulighed for at skabe relationer til andre børn og voksne, og lære at indgå i et større miljø.

 

Forældresamarbejdet:

Et godt forældresammenarbejde er vigtig for mig, da det er med til at barnet også trives, så det er vigtigt at samarbejde omkring barnet og de forskellige udviklingszoner barnet er i.

Husdyr:

Jeg har en kat der hedder Hamilton, og en chinchilla der hedder Albert.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Balle, Dalvejen og Højmarkskvateret