Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Heidi Lorentzen Bødker

Heidi er dagplejer i Virklund. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Heidi, og er født i 1975.

Jeg er gift med Jens, og sammen har vi vores to store drenge, Frederik(2001) og Christoffer(2004).
Vi har også vores lille bomuldshund, som hedder Izzy.

Jeg har været ansat som dagplejer ved Silkeborg Kommune, siden oktober 2001.

Jeg har taget uddannelsen som Pædagogisk Assistent, imens jeg havde orlov fra dagplejen. 

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Hos mig er det vigtigt, at:

Alle har det godt. Det gælder både børn, forældre og mig selv.

At alle børn bliver set og hørt.

At børnene trives og føler tryghed.

De skal lære at blive selvhjulpne.

Jeg arbejder rigtig meget i børnehøjde, og på børnenes præmisser.

Det motoriske træner vi i skoven, hvor vi kravler op ad bakker og rutsjer ned igen. Vi er også i hallen en gang om ugen.

Sådan er min hverdagsrytme: 

Dagene starter altid stille og roligt.

Når alle er kommet, er der formiddagsmad, inden vi går ud.

Vi går ture i skoven, i hallen, i haven, på legepladsen osv.

Vi er ude stort set hver dag.

Når vi kommer hjem fra tur er der frokost, hvis ikke vi har taget madpakke med.

Derefter middagslur til børnene vågner.

Eftermiddagsmad bliver serveret lidt løbende, alt efter hvornår børnene vågner, og hvornår de bliver hentet.

Eftermiddagen er tøffetid.

I vores dagplejegruppe er vi i heldagslegestue hver 14 dag, i skovhuset. Her styrker vi trygheden og fællesskabet til andre børn og voksne. 

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg laver legemiljøer, der indbyder til samspilslege, både ude og inde.

Børnene hjælper med borddækning og oprydning af legesager.

På legeværelset og i køkken/alrummet, laver vi fælles lege. Det kan f.eks. være dukkemiljøer, køkkenleg, dyr, LEGO, køretøjer osv.

Vi synger og danser.

Vi snakker/fortæller om hvad vi leger/ser, altså sætter rigtig mange ord på.

Vi går på besøg på plejehjemmet hver 14 dag.


Forældresamarbejdet:

Jeg ønsker at have et godt forældresamarbejde, med åbenhed, forståelse og gensidig respekt.

Ærlighed frem for alt.


Husdyr:

Ja, en lille bomuldshund.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Virklund

Pædagogisk leder Jeannette Sloth Pedersen mobil nr. 30 66 43 18

Pædagogisk leder Bente Stewart mobil nr. 30 66 43 13