Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Helle Bording Nielsen

Helle er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Bolig:

Hus

Husdyr: 

Nej, jeg har inden dyr.

Max antal børn: 5


Hvem er jeg:

Jeg er en årgang 1963. Jeg er gift og har to store børn. Jeg blev ansat som dagplejer i september 2001. Mit hjem er 100 % røgfrit og vi har ingen husdyr.

I min dagpleje har jeg tre faste børn og af og til et gæstebarn.

Det er vigtigt for mig, at børnene har en tryg og god hverdag, hvor de bliver set, hørt og forstået. Der skal være mulighed for at opbygge venskaber børnene imellem og tid til leg og fordybelse.

Vi er ude hver dag. Jeg bruger naturen meget og vi har både sø og skov i nærheden. På vores ture snakker vi om, hvad vi ser og årets gang.

Jeg prioriterer sang, højtlæsning og rim og remser højt og bruger det dagligt sammen med børnene.

Vi er i heldagslegestue i Børnehaven Dalhaven, hvor børnene her har mulighed for at opbygge legerelationer med andre børn fra gruppen og her laver vi også fælles aktiviteter, såsom massage.

En gang om ugen besøger 2 af mine tætte kollegaer og jeg hinanden, hvor vi hygger os med friskbagte boller, leg og hygge.

Balle, Dalvejen og Højmarkskvateret