Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Helle Kjær Skaadegaard

Helle er dagplejer i Gødvad. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg:

Jeg er bl.a. uddannet ergoterapeut og er nyopstartet dagplejer fra 1/2-21.

Jeg bor i etplanshus med have sammen med min mand og tre børn fra henholdsvis 2006, 2008 og 2020.

Min yngste datter Julie fra juli 2020, vil være et af børnene i dagplejen.


 

Hvad er et godt børneliv hos mig:

Det er vigtigt for mig, at skabe et miljø med faste rammer og nærvær, der giver tryghed og indbyder til læring og fordybelse.

Hos mig vil der altid være tid til at møde det enkelte barns behov.

Jeg lægger vægt på aktiviteter der udfordrer barnet motorisk og kognitivt, samt opfordrer det til at være nysgerrigt og udforskende.

Det er desuden vigtigt for mig, at børnene opbygger en god relation til mig og de andre børn.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Morgen: Vi siger godmorgen og farvel til mor/far - vi leger inde eller sidder og putter, hvis der er behov for det.
  
Der er mulighed for morgenmad.

Kl. 08.00-08.30 er der "morgensamling" i stuen med forskellige aktiviteter fx. sanglege, dans og gymnastik.
  
Herefter er der lur for de mindste.

Formiddag: formiddagsmad ca. kl. 9.15.

Herefter er vi klar til at komme ud af døren.

Vi skal besøge legestue, kollega, legeplads, eller blot udforske naturen. Vi vil forsøge at være ude så ofte som muligt.
  
Nogle dage bliver vi dog hjemme for at hygge med kreative projekter, fantasifulde lege eller højlæsning fra en god bog.

Middag: Kl. ca. 11.30 er vi klar til at spise frokost - herefter er der middagslur.

Eftermiddag: Mellem 14.00-14.30 står vi op og der serveres eftermiddagsmad som børnene vågner.

Herefter leger og hygger vi ude i haven eller inde i legeværelset indtil mor/far kommer og vi siger farvel og tak for i dag.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg skaber forskellige læringsmiljøer inde i form af områder med plads til stor motorisk udfoldelse fx. leg med Bobles eller dans på stuegulvet, eller mere finmotoriske sanselege.

Gennem kreative lege ved bordet fx. fingermaling med forskellig farvet yoghurt.

I legeværelset er der bl.a. mulighed for at trække sig tilbage i tipien, gå en tur med dukken i dukkevognen eller bygge en togbane.

Udenfor vil vi bruge alle vores sanser når vi lytter til naturen, samler sten, blade og mærker regnen eller varmen fra solen.

Jeg lægger stor vægt på at barnet oplever glæden ved at være selvhjulpen.

Derfor vil der altid være tid nok til at barnet selv kan komme af/i tøjet, hjælper med daglige gøremål fx. dække bord og rydder op efter sig selv når legen er slut.

 

Forældresamarbejdet:

Jeg ser jer forældre som mine største samarbejdspartnere.

Jeres ekspertviden kan bidrage til, at jeg kan skabe den bedst mulige forudsætning for jeres barns trivsel.

Jeg lægger meget stor vægt på åbenhed og ærlighed i vores dialog, og at I føler jer velkommen i mit hjem.

 

Husdyr:

 Ja, jeg har en rolig hunkat der hedder Tiger.

 

Gødvad