Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Helle Sandersen

Helle er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Helle, er født i 1970. Gift med Klavs og sammen har vi 3 børn Mads 1994, Mia 1996 og Mikkel 2003 .

Vi har en lille bomuldshund der hedder Lilli.

Jeg har været dagplejer siden 2007.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Hos mig er nærvær, anerkendelse og rumlighed vigtigt, jeg gør alt for at skabe en god relation og tilknytning til hvert enkelt barn.

Det er vigtigt for mig, at barnet føler sig set, hørt og forstået.

Jeg justerer mig efter barnet, guider og støtter.

Jeg hjælper barnet til at sige til og fra , og respektere når andre gør det. Jeg støtter barnet i det sociale samspil som udspringer af ligeværdige relationer.

Fællesskabet er vigtigt og alle skal føle sig lige værdifulde.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Modtager børnene.

Kl. ca. 8.30 spiser vi formiddags mad.
Formiddags lur til de børn der har brug for det.

Så bruger vi formiddagen på forskellige aktiviteter.
Kl. ca. 11.00 spiser vi frokost.

Middags lur til børnene vågner.
Kl. ca. 14.30 begynder vi løbende på eftermiddags mad.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

For at skabe et godt læringsrum så er det vigtigt at børnene trives med hinanden.
I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskab og udfordringer til en positiv hverdag.

Jeg skaber læring i alle dagligdags rutiner F.eks. borddækning, spisesituationer, tage tøj af og på, på puslebordet og i modtagelse og farvel situationer.

Jeg tænker meget på at skabe legemiljøer der indbyder til rollelege og samspilslege.

Vi synger og læser dialogisk læsning.

Der er plads til leg både ude og inde.

Vi er i heldagslegestue en dag om ugen , her er børnene en del af en større gruppe, hvilket jeg tror er med til at ruste dem til børnehave.

 

Forældresamarbejdet:

I som forældre er eksperter i jeres eget barn , derfor er et nært og tæt samarbejde meget værdifuldt.

Det skal være trygt at komme her og der kan altid findes tid til at dele såvel glæder som bekymringer.

Et godt forældresamarbejde bygger på åbenhed, tillid, tryghed og tiltro.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en lille børne- og allergivenlig hund

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Foto Galleri

Balle, Dalvejen og Højmarkskvateret