Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Helle Toft Lavstsen

Helle er dagplejer i Alderslyst. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Bolig:

Hus

Husdyr: 

Nej, jeg har ingen dyr.

Max antal børn:

5

Hvem er jeg:

Jeg er født i 1960, gift og har 2 voksne børn og 1 barnebarn. Jeg har været dagplejer siden 1988.

De trygge rammer i hjemmet bliver suppleret af et godt og velfungerende samarbejde i en gruppe, der tæller i alt seks af områdets dagplejere - heriblandt den gæstedagplejer, som vi bestræber os på at sende ”vores” børn til, når vi selv har ferie, er på kursus eller sygemeldte.

Vi har i gruppen gennem årene opbygget en del faste traditioner, f.eks. omkring jul, påske og fastelavn, hvor børnene nyder at være en del af den noget større gruppe.

Desuden holder vi i gruppen heldagslegestue ca. hver tredje uge, og vi mødes i halvdagslegestuen hver uge. Det giver os også muligheden for sammen at arbejde med børnenes motorik og udvikling af sociale færdigheder, blandt andet går vi hver mandag i vinterhalvåret til gymnastik, ligesom vi året rundt vægter udelivet højt.

Dagplejegruppen er vigtig for vores daglige erfarings- og vidensudveksling og vi indgår som gruppe i Dagplejens iPad-projekt, hvis formål er at støtte børnenes sprogudvikling.
Derudover arbejder jeg med pædagogiske læreplanstemaer, herunder bl.a. natur og naturfænomener, sociale kompetencer samt krop og bevægelse.

For mig er det vigtigt at børnene har en tryg hverdag i rolige omgivelser, hvor det sociale vægtes højt. Vi synger, spiller, besøger ænderne, bruger legepladserne i nærheden, hvor vi mødes med andre børn og kollegaer og meget mere.

Jeg og en kollega, låner indimellem Christiania-cyklen hos FOA og cykler ud i naturen, spiser den medbragte madpakke og oplever spændende ting på turen og når vi kommer hjem, sidder vi og snakker om hvad vi har oplevet.

Børn begejstres ofte af dyr, store lastbiler, traktorer og kraner og derfor besøger vi bl.a. motorvejsbyggeriet, Aqua og når der er cirkus i byen går vi en tur op til cirkuspladsen.

Børnene får en sund og varieret kost, hvoraf en del er hjemmelavet. Desuden får de ofte varm mad som i vinterhalvåret tit bliver lavet i samarbejde med en kollega.

Stort set dagligt spiser min familie sammen med børnene, så vi alle sidder og hygger os sammen over måltidet.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Alderslyst